Publicaties

Wilt u een tijdschrift, brochure of boek uitgeven? Of een bedrijfswebsite onderhouden? Wij helpen u graag van concept tot uitvoering om een kwalitatief hoogwaardige publicatie te vervaardigen. 

Energieprojecten.com heeft ervaring met het schrijven, opmaken en verzenden van brochures, boeken en tijdschriften. Op deze pagina vindt u een aantal voorbeelden. Hou ook het vier maal per jaar verschijnende Warmtenetwerk Magazine in de gaten, waarvoor wij redactie, eindredactie, opmaak en verspreiding verzorgen.

Warmte in de Nederlanden

In 2010 publiceerde Klaas de Jong het boek Warmte in Nederland over nuttig gebruik van warmte- en koude in warmtenetten met informatie over techniek, warmtebeleid en praktijkvoorbeelden. In 2011 kwam een herdruk uit met extra informatie over de situatie in Vlaanderen: Warmte in de Nederlanden.

Warmtenetwerk Magazine Herfst 2011

Dit jaar is er vanuit de overheden in de lage landen volop aandacht voor warmte. In dit nummer bespreken we de plannen en subsidieregelingen vanuit Den Haag en Brussel. Verder aandacht voor de IPO Nationale Routekaart Restwarmte, die aangeeft dat er in Nederland een potentieel van 103 petajoule restwarmte beschikbaar is (vergelijkbaar met 3 miljard m3 aardgas), warmte- en koudeopslag in Amsterdam en interviews met de nieuwe leden Mirom, Joulz en DBV.

Warmtenetwerk Magazine Zomer 2011

Na het succes van het congres Koude uit warmte, besloot Warmtenetwerk een special over warmtenetten en koude uit te brengen. In het extra nummer staan artikelen over de werking van sorptiekoel- en vriesmachines en thermische warmtepompen, de milieuaspecten en financiële aspecten daarvan. Ook bevat het nummer een overzicht van leveranciers en innovatieve praktijkvoorbeelden.

Warmtenetwerk Magazine Lente 2011

Met deze maand speciale aandacht voor geothermie, waar een kleine dorpsgemeente als Pijnacker-Nootdorp snel een grote reputatie in bouwt. Al twee tuinders hebben een geslaagde boring gedaan en leveren nu warmte aan de eigen kas, een zwembad, scholen en huizen. Een derde project staat nog in de steigers. Verder interessante projecten in Brabant en Zeeland, interviews met leden en de laatste ontwikkelingen rond de Warmtewet.

Warmtenetwerk Magazine Winter 2011

In dit nummer van Warmtenet aandacht voor afvalverwerkers en warmtenetten: in Rotterdam levert afvalverbrander AVR restwarmte aan het stadswarmtenet, in Roosendaal levert de afvalverbrander aan een slim warmtenet en in Rijsenhout verbranden ze het afval niet, maar composteren ze GFT. Ook de daarbij vrijkomende warmte kan een kas verwarmen. Verder de vooraankondiging van het congres 'Koude uit warmte', interviews met nieuwe leden en praktijkstudies uit binnen- en buitenland.

Warmtenetwerk Magazine Herfst 2010

In dit nummer van Warmtenetwerk Magazine leest u alles over de onlangs gehouden Jaarbijeenkomst, studiereis naar München en de aanbieding van de petitie Warmte in Nederland aan de Tweede Kamer. Verder: Denemarken enige netto exporteur energie en netwerken zijn onroerend goed.

Warmtenetwerk Magazine Lente 2010

In dit nummer van warmtenetwerkmagazine leest u alles over de succesvolle presentatie van het manifest 2020, waarmee Warmtenetwerk duidelijk aangeeft hoe warmte kan helpen de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Daarnaast vindt u deze maand interviews met onze deelnemers KIWA, EKwadraat en A.Hak, kunt u zien hoe Purmerend haar energievoorziening in een klap 75 procent verduurzaamt en vertelt Ecofys waarom geothermie nu al lonend is voor bestaande bouw.

Warmtenetwerk Magazine 5

In het eerste nummer van 2010 kijkt Stichting Warmtenetwerk niet alleen terug op een geslaagd 2010 - met de verwelkoming van het honderdste lid, een succesvolle studiereis naar Wenen en een Innovation Award op het warmtecongres - maar ook naar de toekomst.

Warmtenetwerk Magazine 4

In de voorbije maanden hebben de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland zich al aangemeld voor het Warmtenetwerk. in deze editie van Warmtenetwerk Magazine vertellen zij over hun rol bij het aanjagen van nieuwe projecten. "Bij de provincie Gelderland werken inmiddels 15 ambtenaren aan de uitvoering van het klimaatbeleid." Verder aandacht voor het onlangs begonnen programma 'Meer met bodemenergie', een innovatieve warmteleiding met af-fabriek aftakkingen, projecten in Apeldoorn, Ihlowerfehn en Sneek.

Warmtenetwerk Magazine 3

In het derde nummer van Warmtenetwerk Magazine komt de 'Dag van de duurzame koudenetten' op 11 juni volop aan bod. Verder is er aandacht voor het opzetten van een werkgroepenstructuur voor het Warmtenetwerk en komen natuurlijk diverse projecten en nieuwe technieken uit binnen- en buitenland aan bod, zoals het klimaatdak van WILO, een orc gekoppeld aan het warmtenet van Roeselare (België) en een openbaar stoomnet bij Groningen Seaports. Vraag uw exemplaar gratis aan.

Verzorgde tekst

Naast artikelen schrijven verzorgt Energieprojecten.com ook de volledige productie van tijdschriften, boeken en brochures. Tekst, opmaak, druk en verspreiding kent voor ons geen geheimen. Zo doen wij redactie en uitvoering van Warmtenetwerk Magazine, een vier keer per jaar verschijnen tijdschrift, en geven wij boeken uit waaronder Warmte in de Nederlanden. Klaas de Jong, oprichter van Energieprojecten.com, is eveneens directeur van Uitgeverij Toetssteen.

Geef uw publicatie in vertrouwde handen.