Publicaties

Wilt u een tijdschrift, brochure of boek uitgeven? Of een bedrijfswebsite onderhouden? Wij helpen u graag van concept tot uitvoering om een kwalitatief hoogwaardige publicatie te vervaardigen. 

Energieprojecten.com heeft ervaring met het schrijven, opmaken en verzenden van brochures, boeken en tijdschriften. Op deze pagina vindt u een aantal voorbeelden. Hou ook het vier maal per jaar verschijnende Warmtenetwerk Magazine in de gaten, waarvoor wij redactie, eindredactie, opmaak en verspreiding verzorgen.

Warmtenetwerk Magazine winter 2015

Met in dit nummer onder meer: politiek staat opener tegenover warmtenetten, een interview met Bee-ceo Michaël Corten die in Gent een van de grootste biomassacentrales ter wereld ontwikkelt, samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen en een voordelige warmteopslag uit Uden.

Warmtenetwerk Magazine Herfst 2014

Met in dit nummer een verslag van de studiereis naar Zweden in twee delen: techniek en beleid, een interview met DE Koepel-voorzitter Teun Bokhoven, de resultaten van het EU-project Celsius en een blik op de bedrijfsmodellen voor kleine warmtenetten.

Warmtenetwerk Magazine Lente 2014

In dit nummer: ontdek hoe de metropool Stockholm warm blijft zonder gas, de visie van Ennatuurlijk, warmteopslag in een mega-thermoskan, Vlaanderen bereidt zich voor op warmtenetten en slimme warmteoplossingen bij tuinders.Lente 2014

Warmtenetwerk Magazine Winter 2014

Lustrumnummer 5 jaar Stichting Warmtenetwerk met uitgebreid overzicht over de mijlpalen van de afgelopen jaren en de trends binnen de warmtesector. Verder: zuiver water voor Muziekwijk Zwolle, rendabeler warmtenet door koelen met warmte en interview met Maya van der Steenhoven van het programmabureau warmte/koude Zuid-Holland.

Warmtenetwerk Magazine Herfst 2013

In deze editie van Warmtenetwerk Magazine: alles over de afgelopen Jaarbijeenkomst en de dit jaar ingestelde Warmtenetwerk Maatschappijprijs, statusupdate en aankondiging Leiding-over-Noord van warmtenet Rotterdam, bijzondere samenwerkingen bij Stadsverwarming Purmerend, nieuws en een workshop rond de Warmtewet en nog veel meer.

Warmtenetwerk Magazine Lente 2013

In dit nummer een aantal interessante aankondigingen, waaronder de Warmtemanifestatie rond het Rotterdamse warmteproject De Nieuwe Warmteweg en onze eigen Jaarbijeenkomst met de uitreiking van de Warmtenetwerk Maatschappijprijs. Ook bekijken we een aantal buitenlandse projecten in Oostenrijk en in het Duitse Kiel en is er beleidsnieuws rond de Warmtewet en de certificaten van herkomst voor duurzame warmte.

Warmtenetwerk Magazine Winter 2013

In dit nummer extra aandacht voor (Europese) subsidieregelingen en terugblikken op een reeks succesvolle warmtecongressen. Ook is er aandacht voor de winnaars van de Warmtenetwerk Awards 2012 en een bijzonder concept voor lage-temperatuur-warmtenetten van onze deelnemer Nathan.

Warmtenetwerk Magazine Herfst 2012

Ook bij de grillige levering van energie door zonnepanelen en windmolens kunnen warmtenetten een energiebesparende rol spelen. Nu al moeten in Duitsland soms windparken afgesloten worden door overproductie op verkeerde tijdstippen. In België veroorzaakte een piekproductie bij zonnepanelen problemen met het elektriciteitsnet. Anders dan bij warmte, zie ook de workshop over opslag en transport van warmte, is elektriciteit namelijk moeilijk op te slaan. Overproductie aan elektriciteit omzetten naar warmte lijkt zodoende een goede optie.

Warmtenetwerk Magazine Lente 2012

Dit nummer toont de grote groei van duurzame warmte in de afgelopen maanden goed aan. Zo is er sinds het laatste nummer in eigen stichting een groot aantal nieuwe leden bijgekomen en is het netwerk zover gegroeid dat Vlaanderen nu een eigen secretariaat heeft. Maar ook op het gebied van grote projecten - onder meer in Rotterdam en Nijmegen - en in de politiek staat de verduurzaming van warmte niet stil. In Nederland komt 1,7 miljard vrij voor warmte in subsidieregeling SDE+ en in Vlaanderen pleiten parlementsleden voor meer warmtenetten.

Warmtenetwerk Magazine Winter 2012

Veel gemeentes hebben vragen over de regels bij aanbesteding van warmtenetten. Lucia Kleinegris en Koos Van den Berg geven in een artikel namens Agentschap NL toelichting. Verder zijn er verslagen van de studiereis naar Kopenhagen en Malmö, van onze jaarbijeenkomst en de studiereis naar Dresden. Ook de nieuwe regels voor warmtesubsidies komen aan bod. Tot slot een artikel over de verbazingwekkende groei van het warmtenet in Milaan.

Verzorgde tekst

Naast artikelen schrijven verzorgt Energieprojecten.com ook de volledige productie van tijdschriften, boeken en brochures. Tekst, opmaak, druk en verspreiding kent voor ons geen geheimen. Zo doen wij redactie en uitvoering van Warmtenetwerk Magazine, een vier keer per jaar verschijnen tijdschrift, en geven wij boeken uit waaronder Warmte in de Nederlanden. Klaas de Jong, oprichter van Energieprojecten.com, is eveneens directeur van Uitgeverij Toetssteen.

Geef uw publicatie in vertrouwde handen.