Rutger de Jong

Rutger de Jong studeerde in 2006 af als chemicus met de specialisatie polymeerchemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds zijn stage bij C2W in datzelfde jaar houdt hij zich voornamelijk bezig met wetenschapscommunicatie. Als freelancer via zijn eigen bedrijf pers-E en daarnaast als eindredacteur van Cement (2007) en later als eind- en vakredacteur - en tijdelijk als interim hoofdredacteur bij het vaktijdschrift voor chemici C2W.

De Jong is sinds het begin betrokken bij Energieprojecten.com in een ondersteunende rol. Op dit moment werkt hij onder meer aan de diverse websites en het schrijven van artikelen voor Energieprojecten.

De focus van Rutger de Jong ligt op het snijvlak van techniek en maatschappij. Wat kan een nieuwe technologie ons brengen, wat zijn (nu nog) de verbeterpunten en welke risico's kleven er aan de toepassing van een bepaalde techniek. Vanuit een brede interesse beantwoordt hij die vragen door diep in de materie te duiken en de persoonlijke verhalen op te tekenen van de uitvinders, investeerders en gebruikers.

Verkorte CV

  • 2008-heden Coördinator C2W, voorheen eind- en vakredacteur C2W life sciences en interim hoofdredacteur van het Chemiefonds bij Bèta Publishers
  • 2007 Eindredacteur Cement bij Uitgeverij Aeneas
  • 2006-heden Eigenaar tekstbureau pers-E
  • 2000-2006 Studie scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, afstudeerrichting polymeerchemie met extra focus op nanotechnologie