Oprichtingsbijeenkomst Stichting Warmtenetwerk

Op 1 juli organiseert de Stichting Warmtenetwerk een oprichtingsbijeenkomst in het Provinciehuis in Den Haag. De stichting heeft als doel om kennis over te dragen van collectieve systemen voor duurzame en energiezuinige warmte en koude en om verduurzaming en innovatie bij warmte en koude te bevorderen.

De Stichting warmtenetwerk zal kennis over de vele energiebronnen voor warmte- en koudenetten toegankelijk maken in samenwerking met diverse andere Nederlandse en Vlaamse organisaties. Verder zal door contacten met buitenlandse zusterorganisaties en via het pas opgerichte European Technology Platform DHC (District Heating & Cooling) kennis van ontwikkelingen in de EU beschikbaar komen. De stichting wil daarmee een breed platform vormen voor onder meer energiebedrijven, aannemers, industrie, researchinstituten, overheden en woningbouwcorporaties.

Dit initiatief wordt warm aanbevolen door:
- Sabine Froning, directeur Euroheat & Power, Brussel
- Esmé Wiegman, lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie
- Gijs de Man, directeur Essent Warmte, ’s Hertogenbosch
- Pieter Bach, manager thermal systems ECN, Petten
- Guus Willemsen, voorzitter Platform Geothermie

Programma

13.00 - 13.30

Ontvangst

   

13.30 - 13.45

Welkomstwoord en plannen voor warmte in Zuid-Holland
Erik van Heijningen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland

   

13.45 - 14.00

Meer duurzaamheid en minder afhankelijkheid van fossiel
Warmtenetwerken bieden grote kansen om woonwijken, kantorenparken en glastuinbouwgebieden sterk te verduurzamen.
Klaas de Jong, Energieprojecten.com te Vledderveen (Drenthe)

   

14.00 - 14.15

Koudelevering, een markt met een groot potentieel
In Scandinavië is sprake van een heel snelle groei van koudenetten; in Nederland staan we nog aan het begin van de ontwikkeling. 
Roland de Leeuw, Tebodin te Den Haag

   

14.15 - 14.30

Innovatie bij warmte en koude
ECN te Petten

   

14.30 - 15.00

Doelen en actieplan 2008 Stichting Warmtenetwerk

   

15.00 - 15.30

Pauze

   

15.30 - 15.50

Samenstelling bestuur

   

15.50 - 16.00

Tot slot

   

16.00 - 16.30

Gelegenheid om te netwerken

Locatie

Provinciehuis Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Nederland

Workshops, lezingen en studiereizen

Een uitgebreid netwerk in de energiewereld zorgt ervoor dat Energieprojecten.com al tientallen workshops, lezingen, excursies en studiereizen heeft georganiseerd sinds 2001. Daarmee heeft het bedrijf onderwerpen als biogas voor gebruik in warmtekracht, absorptiekoeling, gasexpansie en warmtenetwerken onder de aandacht gebracht. Onder meer over gasexpansie - waarbij energie is terug te winnen uit de expansie van (aard)gas bij verdeelstations - zijn zelfs Kamervragen gesteld.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een evenement of studiereis of zoekt u iemand voor een lezing over duurzame energietechnologie, neem dan contact op met Klaas de Jong.

Agenda