Ontwikkelingen bij vergisting van biomassa

De opbrengsten van vergisters zijn met nieuwe technieken sterk te verbeteren bij een duurzamer proces. In deze workshop komen nieuwe ontwikkelingen als indikken van slib en kleinschalige decentrale vergisting aan bod.

Programma

09.30 – 09.45 Ontvangst met koffie
   
10.00 - 10.15 Toekomstvisie biogas
   
10.15 - 10.45 Columbus: efficiënter vergisten met ingedikt slib
Onder de naam Columbus is een vergistingstechniek ontwikkeld die het mogelijk maakt om ingedikt slib effectief te vergisten. Door het indikken neemt de capaciteit van een vergister sterk toe.
Ben Bisseling, Royal Haskoning te Nijmegen
   
10.45 - 11.15 Toiletwater en keukenafval decentraal vergisten
In Sneek loopt een proefproject met vergisting van zwart water bij 20 woningen. Een vervolgproject met 200 woningen wordt voorbereid.
Brendo Meulman, Landustrie te Sneek
   
11.15 - 11.45 Pauze
   
11.45 - 12.15 Thermofiele vergisting en digestaatbehandeling
Het verwerken van het digestaat dat overblijft bij thermofiele vergisting biedt nieuwe perspectieven voor biogas. Een totaalconcept voor de verwerking van mest en andere organische reststromen is een nieuwe stap in de richting van duurzame landbouw en agroindustrie.
Joop Colsen, Colsen Milieutechniek te Hulst
   
12.15 - 13.15 Lunch
   
13.15 - 13.45 Algenteelt en vergisting: een mooie combinatie? 
Melkveehouderij Zijlstra gaat in gesloten teelt algen kweken met warmte, CO2 en mineralen uit een mestvergister. Deze mestvergister draait al enkele jaren succesvol op het bedrijf uit het Friese Hallum.
Rob Korten, DLV Plant te Wageningen i.s.m. Crassus te Deventer
   
13.45 - 14.15 Propstroomvergisters
Voor welke biomassastromen is een propstroomvergister de oplossing en wat zijn de specifieke eigenschappen van deze vergister?
Jan Driegen, OGIN Biogasinstallaties te Dronten
   
14.15 - 14.30 Vergisting van restaurantafval bij Bewa Moerdijk
Bewa heeft een speciale vergister met pasteurisatie voor keukenafvalvan restaurants en ziekenhuizen in bedrijf. In augustus wordt hier een installatie voor hergebruik van water toegevoegd. De wkk op biogas levert warmte aan opslagtanks voor olie.
Henry van Benten, Bewa Groep Moerdijk
   
14.30 - 14.45 Pauze
   
14.45 - 16.15 Bezichtiging van de vergistingsinstallatie en biowkk van Bewa Moerdijk

Locatie

Moerdijk
Nederland

Workshops, lezingen en studiereizen

Een uitgebreid netwerk in de energiewereld zorgt ervoor dat Energieprojecten.com al tientallen workshops, lezingen, excursies en studiereizen heeft georganiseerd sinds 2001. Daarmee heeft het bedrijf onderwerpen als biogas voor gebruik in warmtekracht, absorptiekoeling, gasexpansie en warmtenetwerken onder de aandacht gebracht. Onder meer over gasexpansie - waarbij energie is terug te winnen uit de expansie van (aard)gas bij verdeelstations - zijn zelfs Kamervragen gesteld.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een evenement of studiereis of zoekt u iemand voor een lezing over duurzame energietechnologie, neem dan contact op met Klaas de Jong.

Agenda