Workshop subsidies 2013

De bijeenkomst over SDE+, Europese subsidies en certificering van warmte op 13 februari werd druk bezocht. De geboden informatie was dan ook erg nuttig voor wie wil investeren in bio-wkk.

Leden van de Projectgroep Biomassa & WKK kunnen de presentaties downloaden op www.biowkk.eu.

 

Programma

10:00- 10:30 Inloop, koffie & thee
10:30-11:10 Naar 16% duurzame energie in 2020
Sander Lensink, ECN   
Op welke wijze wil het Rijk met SDE+ 2013 invulling geven aan haar ambities.
'16 % duurzaam is nog haalbaar in 2020, maar we gaan veel meer kolen stoken in centrales en veel minder aardgas' 
11:10-12:00  Groene warmte/kracht in SDE+2013
Jan Bouke Agterhuis, Agentschap NL
Over hoe bio-wkk en warmte gewaardeerd wordt binnen de SDE+ 2013.
'Met groter budget hopen we ook duurdere opties te kunnen bedienen'.
12:00-13:00 Netwerklunch  
13:00-13:30 Certificering van duurzame warmte
Gerjan Emsbroek, CertiQ
Naast de certificering van groene stroom en groen gas nu ook voor groene warmte.
'Garanties van Oorsprong zijn nu nodig voor SDE+ maar kunnen ook meerwaarde geven aan groene warmte'   
13:30- 14:00 Mogelijkheden subsidie bio-wkk
Mark Strootman, Subsidia
Ook Europese subsidies als EEEF, IEE zijn aantrekkelijk
'Bereidt u voor op nieuwe EU-programma's; er zijn volop kansen'.

Locatie

Nederland

Agenda