Bijzondere conversietechnieken voor de toepassing

Deze workshop staat in het teken van niet alledaagse conversietechnieken voor warmtekracht op biomassa, zoals de organische rankine cyclus (ORC), de microgasturbine en de biobrandstofcel. Deze technieken maken het mogelijk om de biomassa zo optimaal mogelijk te benutten door onder andere ook laagwaardige warmte te gebruiken. Aan het eind van de dag is er een excursie naar de Biomassa Energiecentrale Sittard, die gebruik maakt van een ORC. 

Programma

10.00 - 10.30 Ontvangst met koffie
   
10.30 - 11.00 De Organische Rankine Cyclus bij biobrandstoffen
Voor- en nadelen van een ORC-cyclus versus een stoomcyclus bij biomassacentrales op vaste brandstoffen, verbrandingsmotoren en benutting van stortgas met laag methaangehalte.
Jos van Buijtenen, TU Delft en Tri-O-Gen te Goor
   
11.00 - 11.30 ORC Levert groene stroom uit warmte 
Over de ontwikkeling van een ORC voor de benutting van laagwaardige warmte zoals motorkoelwater, industriewarmte en geothermie. In Alaska wekken de eerste units zelfs elektriciteit op uit water van 75 ° C. 
Joost Brasz, Carrier Corp te Syracuse (VS)
   
11.30 - 12.00 De Kalina-cyclus
Met de Kalina-cyclus is laagwaardige warmte met een relatief hoog rendement om te zetten in elektriciteit. Ook de resterende warmte is dan nog op een bruikbare temperatuur.
Tom den Hartog, Cumae te Arnhem
   
12.00 - 12.15 Vragen en discussie
   
12.15 - 13.15 Lunch
   
13.15 - 13.45 Biobrandstofcel
Over de ontwikkeling van een brandstofcel, die met behulp van bacteriën organisch materiaal omzet in protonen en elektronen. Door gebruik te maken van een membraan, is elektriciteit op te wekken.
Sybrand Metz, Wetsus te Leeuwarden
   
13.45 - 14.15 Microgasturbine op biobrandstoffen
Sven Fransen, Pon Power te Papendrecht
   
14.15 - 14.30 Introductie Biomassa Energiecentrale Sittard
De BES gebruikt integraal groen als brandstof en heeft een ORC-wkk met een elektrisch vermogen van 1,2 MW. De centrale levert warmte aan Vixia en aan Essent Warmte voor de wijk Hoogveld in Sittard.
Servaes Aarts, Aldavia Benelux te Sittard
   
14.30 - 15.00 Vragen en discussie
   
15.00 - 15.30 Bezichtiging ORC Biomassa Energiecentrale Sittard

Locatie

Sittard
Nederland

Workshops, lezingen en studiereizen

Een uitgebreid netwerk in de energiewereld zorgt ervoor dat Energieprojecten.com al tientallen workshops, lezingen, excursies en studiereizen heeft georganiseerd sinds 2001. Daarmee heeft het bedrijf onderwerpen als biogas voor gebruik in warmtekracht, absorptiekoeling, gasexpansie en warmtenetwerken onder de aandacht gebracht. Onder meer over gasexpansie - waarbij energie is terug te winnen uit de expansie van (aard)gas bij verdeelstations - zijn zelfs Kamervragen gesteld.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een evenement of studiereis of zoekt u iemand voor een lezing over duurzame energietechnologie, neem dan contact op met Klaas de Jong.

Agenda