Ketenbenadering voor optimale benutting van biomas

Wil je optimaal gebruikmaken van biomassa, dan moet je naar de hele keten kijken. Restwarmte is bijvoorbeeld nog te benutten om woonwijken en scholen te verwarmen en de biomassa zelf is, al dan niet na vergisting, inzetbaar voor de productie van hoogwaardige chemicaliën en kunstmest.

Programma

9.30 - 10.00 Ontvangst
   
10.00 - 10.20 Opening en introductie Afval Energie Bedrijf
Wil Sierhuis, AEB Amsterdam
   
10.20 - 10.45 Bioraffinage, de brug tussen de landbouw en de chemie
Verhoging van de toegevoegde waarde van biomassa in de keten door productie van hoogwaardige chemicaliën.
Johan Sanders en Ben Bremer, Wageningen Universiteit (WUR)
   
10.45 - 11.15 Ketenbenadering bij verwerking van hout en groen afval
Bruins& Kwast verwerkt sloophout en groen afval tot producten en biobrandstoffen.Samen met Cogas bouwt men een wkk die afvalhout als brandstof gebruikt inGoor.
Henk Kwast, Bruins & Kwast te Goor
   
11.15 - 11.45 Pauze
   
11.45 - 12.15 Biomassa: de bakens verzet en de keten gesloten
Inde combinatie biomassa en energie kan synergie op het gebied van afval,energiekosten, milieu en transport worden bereikt. Aan de hand van een drietalconcrete voorbeelden wordt aangetoond dat ketenbenadering loont.
Egbert Klop, DWA Installatie- en Energieadvies te Bodegraven
   
12.15 - 13.15 Lunch
   
13.15 - 13.45 Sturen op groene energie 
Presentatie over ketenbenadering voor probleemstromen in de voedingsindustrie.
Johan Veldhuis, Landmark Projecten te Hengelo
   
13.45 - 14.15 Energie uit afval en integratie met biogas uit RWZI
Hetbiogas van een rioolwaterzuivering wordt bij AEB in gasmotoren gebruikt; dewarmte wordt benut voor verhoging van het rendement van de afvalverbrander.
Peter Sinoes, Afval Energie Bedrijf Amsterdam
   
14.15 - 14.45 Warmtedistributie bij afvalverbranding
Voorde benutting van restwarmte van de afvalverbranding wordt een distributienetvoor de woonwijk Parkstad en het bedrijventerrein Westpoort aangelegd.
Martin Buijck, Westpoort Warmte te Amsterdam
   
14.45 - 15.00 Pauze
   
15.00 - 16.00 Bezichtiging installaties AEB en biogas wkk

 

Locatie

Afval Energie Bedrijf
Amsterdam
Nederland

Workshops, lezingen en studiereizen

Een uitgebreid netwerk in de energiewereld zorgt ervoor dat Energieprojecten.com al tientallen workshops, lezingen, excursies en studiereizen heeft georganiseerd sinds 2001. Daarmee heeft het bedrijf onderwerpen als biogas voor gebruik in warmtekracht, absorptiekoeling, gasexpansie en warmtenetwerken onder de aandacht gebracht. Onder meer over gasexpansie - waarbij energie is terug te winnen uit de expansie van (aard)gas bij verdeelstations - zijn zelfs Kamervragen gesteld.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een evenement of studiereis of zoekt u iemand voor een lezing over duurzame energietechnologie, neem dan contact op met Klaas de Jong.

Agenda