Innovatie en optimalisatie bij biogasprojecten

De opbrengsten van biogasprojecten zijn op verschillende manieren te verhogen. Op deze workshop komen een aantal opties aan bod, waaronder procesbeheersing, het gebruik van pijpleidingen om het biogas te transporteren naar een locatie waar het beter is te benutten, gebruik van bijproducten en combinatie met andere processen. 

Programma

09.30 – 10.00 Ontvangst met koffie
   
10.00 - 10.00 Opening
   
10.00 - 10.30 Welke producten leveren bij mestvergisters het meeste op?
Wetgeving, beschikbaarheid, biogasopbrengst, kosten en ontwikkelingen.
Klaas Kooistra, Ekwadraat Advies te Leeuwarden
   
10.30 - 11.00 Beheersing van het proces bij industriële vergisters
Joop Colsen, Adviesburo Colsen te Hulst
   
11.00 - 11.30 Pauze
   
11.30 - 12.00 Reiniging van biogas en biogastransport per leiding
Door siloxanen en zwavel uit biogas te verwijderen zijn de onderhoudskosten van gasmotoren lager. Bovendien maakt het ook de toepassing van rookgascondensors mogelijk. Ook de populariteit van biogastransport per pijpleiding neemt toe, maar hoe pak je dat in de praktijk aan?
Aart de Graaf, 2G Energietechnik te Heek (D)
   
12.00 - 12.20 Uitplaatsing van een biogas-wkk: een praktijkvoorbeeld
Op de locatie van de vergister is vaak weinig warmte nodig. Door een biogasleiding aan te leggen, is de warmte elders wel nuttig te gebruiken. Een voorbeeld is het project Polderwijk, waar een wkk van 1MW een woonwijk verwarmt.
Wim Westendorp, Essent Warmte te 's Hertogenbosch
   
12.20 - 13.30 Lunchpauze
   
13.30 - 14.00 Mestvergisting en digestaatverwerking
DLV Plant te Wageningen
   
14.00 - 14.30 Vergisting in combinatie met een hout-wkk
Door vergisting met een wkk op hout te combineren, is het rendement van het hele systeem te verhogen. De restwarmte van de biogasmotor kan namelijk het water van het turbinesysteem van de houtwkk voorverwarmen, waardooreen hoger elektrisch rendement is te realiseren.
Herman Klein Theselink, HoSt te Hengelo
   
14.30 - 15.00 Ontwikkeling bij covergisting van rioolslib
   
15.00 - 15.15 Pauze
   
15.15 - 16.30 Excursie WKK met mestvergister Polderwijk
Bezichtigingv an het project Polderwijk waar met een mestcovergister een hele woonwijk wordt verwarmd. De mestcovergister van de maatschap Van Beek levert zijn biogas daarvoor niet alleen aan een wkk van 250 kW op het eigen terrein, maar ook via een transportleiding aan de verderop gelegen warmtecentrale Polderwijk met een 1 MW wkk.

Locatie

Zeewolde
Nederland

Workshops, lezingen en studiereizen

Een uitgebreid netwerk in de energiewereld zorgt ervoor dat Energieprojecten.com al tientallen workshops, lezingen, excursies en studiereizen heeft georganiseerd sinds 2001. Daarmee heeft het bedrijf onderwerpen als biogas voor gebruik in warmtekracht, absorptiekoeling, gasexpansie en warmtenetwerken onder de aandacht gebracht. Onder meer over gasexpansie - waarbij energie is terug te winnen uit de expansie van (aard)gas bij verdeelstations - zijn zelfs Kamervragen gesteld.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een evenement of studiereis of zoekt u iemand voor een lezing over duurzame energietechnologie, neem dan contact op met Klaas de Jong.

Agenda