GFT als bron van duurzame energie en compost

In een opmerkelijk hoog tempo bouwen de afvalverwerkers in Nederland installaties om biogas te bereiden uit GFT, zo bleek op het congres dat de Projectgroep Biomassa & WKK samen met de Vereniging Afvalbedrijven (VA) op 30 maart organiseerde in Rijsenhout. 

Willem Elsinga kon namens de VA melden dat van de 1,6 miljoen ton GFT dit jaar al 400.000 ton zal worden  verwerkt in vergisters voor biogaswinning. In 2015 zal dat 1,1 miljoen ton zijn. Als je bedenkt dat in 2007 in Lelystad  de enige vergister voor GFT stond met een capaciteit van 35 ton, dan is het duidelijk dat de afvalsector nu heel slagvaardig te werk gaat. 

Uit elke ton GFT kun je al gauw 100 m3 biogas winnen. Gas, dat kan dienen als brandstof voor opwekking van elektriciteit en warmte of na opwerking als groen gas aan het gasnet kan worden geleverd. Bij De Meerlanden laat men er de eigen vuilniswagens op rijden. Andrea van der Graaf van De Meerlanden: ‘ wat is er mooier dan een auto laten rijden op bananenschillen’.  

Bij Twence in Hengelo heeft men gekozen voor het gebruik van biogas in een warmtekrachtinstallatie. Twence kan de vrijkomende warmte leveren aan het warmtenet van Enschede. Twence kan straks 2.400 kW elektrisch vermogen opwekken uit biogas en dan 2 MW aan warmte aan het warmtenet. Dat levert een grotere CO2-reductie op dan het leveren van groen gas., aldus Nijboer.

Elsinga verwacht dat de opwekking van warmte en elektriciteit een wat groter aandeel zal houden dan de opwerking naar groen gas bij GFT-installaties. Elsinga stelde verder dat we met compost en biogas in 2015 nog maar op de helft zitten van wat er mogelijk is met GFT om broeikasgassen te reduceren. De Meerlanden in Rijsenhout laat al zien wat er nog meer mogelijk is. Als eerste ter wereld wint dit bedrijf warmte en water uit de composteertunnels. De warmte wordt nu al geleverd aan kassen. Naast de warmteleidingen is een kunststofleiding gelegd waar straks CO2 uit de opwerkinstallatie voor biogas naar de kassen wordt getransporteerd. Het water dat vrijkomt bij de terugwinning van warmte wordt door De Meerlanden gebruikt in de veegwagens. 

Programma 

10:30– 11:00  Ontvangst met koffie 
Enerflex, Rijsenhout, Aarbergerweg 5-7  
   
   
11:00– 12:00  Presentatie ontwikkelingen bij WKK en rondleiding door de fabriek van Enerflex  
   
12:30– 13:00 Lunch
lokatie: Showkas de Arendshoeve, Aalsmeerderdijk 438  
   
13:00- 13:30 Stand van zaken en plannen bij verwerking van GFT
Willem Elsinga, Vereniging Afvalbedrijven te ‘s Hertogenbosch
   
13.30- 14.00 Twence kiest voor warmtekrachtkoppeling bij GFT-vergister
Rolf Nijboer, Twence, Hengelo
   
14.00- 14.30 De waarde van duurzame elektriciteit, warmte en groen gas,
Klaas de Jong, Projectgroep Biomassa & WKK  
   
14.30- 15.00 Pauze
   
15.00- 15.30 De Meerlanden levert transportbrandstof, warmte en CO2
Andrea van der Graaf, De Meerlanden, Rijsenhout  
   
15.30- 16.30 Rondleiding bij De Meerlanden en kas De Arendshoeve
   

Locatie

Rijsenhout
Nederland

Workshops, lezingen en studiereizen

Een uitgebreid netwerk in de energiewereld zorgt ervoor dat Energieprojecten.com al tientallen workshops, lezingen, excursies en studiereizen heeft georganiseerd sinds 2001. Daarmee heeft het bedrijf onderwerpen als biogas voor gebruik in warmtekracht, absorptiekoeling, gasexpansie en warmtenetwerken onder de aandacht gebracht. Onder meer over gasexpansie - waarbij energie is terug te winnen uit de expansie van (aard)gas bij verdeelstations - zijn zelfs Kamervragen gesteld.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een evenement of studiereis of zoekt u iemand voor een lezing over duurzame energietechnologie, neem dan contact op met Klaas de Jong.

Agenda