Excursie WarmCO2

Via WarmCO2 levert kunstmestproducent Yara restwarmte en CO2 aan kassen in een nieuw tuinbouwgebied bij Terneuzen. De tuinders hebben daardoor een gasverbruik dat 90 procent lager is dan gebruikelijk. In deze excursie bezoekt Warmtenetwerk de installatie, een tuinder, de leidingaanleg en een voorlichtingsinstituut voor de glastuinbouw.

CO2-productie bij Yara in Sluiskil.

 

Het aardgasverbruik in het nieuwe tuinbouwgebied bij Terneuzen is 90 procent lager dan in normale kassen. Terneuzen heeft een perfecte warmtevoorziening: warmte uit de industrie, die anders zou worden geloosd, gaat per pijpleiding naar de tuinders. De warmte is afkomstig van de ureum- en kunstmestfabriek van Yara in Sluiskil.

Een prettige bijkomstigheid is, dat bij de productieprocessen van Yara CO2 vrijkomt. Normaalgesproken is het vrijkomen van het broeikasgas CO2 een milieuprobleem, maar voor de glastuinbouw is het juist nodig. Een kas verwarmen is niet voldoende; om de planten te laten groeien, moet er ook CO2 in de kas worden gebracht. Het bedrijf WarmCO2 levert per pijpleiding warmte plus CO2.

WarmCO2 is een initiatief van Zeeland Seaports, Yara en aannemer Visser & Smit Hanab. Het havenschap heeft gezorgd voor de financiering van het project, terwijl de aannemer gezorgd heeft voor de 5 km lange leidingen van Yara naar het tuinbouwgebied. In totaal vergt het leidingnet met warmtewisselaars, meters en dergelijke een investering van 80 miljoen euro.

Op 23 september hebt u de kans om meer te weten te komen over dit unieke project en om ter plekke werkzaamheden aan het net en aansluitingen bij tuinders te bezichtigen.

 

Progamma

 • 12.30-13.00 Ontvangst met lunch bij Zeeland Seaports
 • 13.00-13.45 Presentatie(s) over WarmCO2
 • 13.45-16.30 Excursie per bus naar:
  - installatie warmCO2 op terrein Yara;
  - voorlichtings- en opleidingscentrum glastuinbouw;
  - warmte- en CO2-afleverstation bij een tuinder;
  - leidingaanleg voor fase 2 tuinbouwgebied Terneuzen;
 • 16.30-17.15 Napraten met hapje en drankje

Locatie

Yara
Sluiskil
Nederland

Workshops, lezingen en studiereizen

Een uitgebreid netwerk in de energiewereld zorgt ervoor dat Energieprojecten.com al tientallen workshops, lezingen, excursies en studiereizen heeft georganiseerd sinds 2001. Daarmee heeft het bedrijf onderwerpen als biogas voor gebruik in warmtekracht, absorptiekoeling, gasexpansie en warmtenetwerken onder de aandacht gebracht. Onder meer over gasexpansie - waarbij energie is terug te winnen uit de expansie van (aard)gas bij verdeelstations - zijn zelfs Kamervragen gesteld.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een evenement of studiereis of zoekt u iemand voor een lezing over duurzame energietechnologie, neem dan contact op met Klaas de Jong.

Agenda