Excursie Mannheim-Heidelberg

Op 27 en 28 september organiseerde de Projectgroep Biomassa &WKK samen met de Energiefabriek een reis naar Mannheim en Heidelberg. Hier wordt rioolslib met innovatieve technieken verwerkt. Ook is het hoofdkantoor en de fabriek van MWM bezocht, een lid van de Projectgroep.

Leden van de Projectgroep Biomassa & WKK kunnen aanvullende documentatie en een uitgebreid verslag downloaden op www.biowkk.eu.

 

RWZI Mannheim: Slibvergassing 

Op de RWZI van Mannheim loopt een proef met slibvergassing. Voorheen werd het slib van deze RWZI met 750 000 i.e. afgevoerd naar de cementindustrie. Dit bracht veel kosten met zich mee. Deze vergassingsinstallatie van de firma Kopf Syngas is de tweede in zijn soort: in Balingen staat al een kleinere installatie. De installatie bestaat o.a. uit een droger, vergassingsreactor, koeler en wasinstallatie. Begin 2011 is de installatie opgestart en er was tijdens ons bezoek nog te weinig bekend over de beschikbaarheid. Als de reactor en de wasinstallatie goed draait zal het gas verbrand kunnen worden in een gasmotor. Zo wordt het slib uiteindelijk verwerkt tot warmte en elektriciteit. Op termijn moet slibvergassing een rendabel alternatief vormen voor afzet naar de cementindustrie of verbranding. 

 

RWZI Heidelberg: Hochlastfaulung en Demon

MWM groepIn Heidelberg wordt op de RWZI een innovatieve vergistingstechniek toegepast die ontwikkeld is samen met het Fraunhofer Instituut. Vóór de bestaande slibgisting is een zgn. Hochlastfaulung geplaatst met een zeer korte verblijfstijd. Door toepassing van een zestal compartimenten in de reactor vinden de verschillende stappen in het vergistingsproces gescheiden plaats. Hiermee worden de bestaande vergisters ontlast. Voor verwijdering van stikstof uit het water is een DEMON reactor geplaatst.

 

Fabriek Motoren Werke Mannheim

MWM groepTer afsluiting van de reis was een rondleiding verzorgd door de fabriek van WKK-fabrikant MWM. Hier begon Carl Benz in 1871 zijn de eerste werkplaats, vanwaar hij zijn verbrandingsmotor ontwikkelde. In 1922 ontstond de MotorenWerke Mannheim. Tegenwoordig is MWM volledig gespecialiseerd in de bouw van dieselmotoren en warmtekrachtinstallaties voor aardgas en biogas en worden elke dag drie motoren opgeleverd in de range van 170 kW tot 4 MW. Er zijn verschillende testfaciliteiten waarmee de kwaliteit gecheckt wordt van elke motor die wordt afgeleverd. MWM heeft veel ervaring met motoren op aardgas, biogas en ook speciale gassen zoals syngas.

Locatie

Duitsland

Workshops, lezingen en studiereizen

Een uitgebreid netwerk in de energiewereld zorgt ervoor dat Energieprojecten.com al tientallen workshops, lezingen, excursies en studiereizen heeft georganiseerd sinds 2001. Daarmee heeft het bedrijf onderwerpen als biogas voor gebruik in warmtekracht, absorptiekoeling, gasexpansie en warmtenetwerken onder de aandacht gebracht. Onder meer over gasexpansie - waarbij energie is terug te winnen uit de expansie van (aard)gas bij verdeelstations - zijn zelfs Kamervragen gesteld.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een evenement of studiereis of zoekt u iemand voor een lezing over duurzame energietechnologie, neem dan contact op met Klaas de Jong.

Agenda