Decentrale verwerking van rioolslib

De workshop 'Decentrale verwerking van rioolslib' gaat over de verwerking en voorbehandeling van rioolslib bij de rioolwaterzuivering om het transport van grote hoeveelheden slib tot een minimum te beperken. 

Programma

10.00 - 10.30 Ontvangst met koffie
   
10.30 - 10.50 Rioolslib en het Programma Transportbesparing
Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat bevordert alternatieven voor vrachtvervoer over de weg in het kader van het Programma Transportbesparing. Vermindering van het wegtransport van rioolslib biedt kansen.
Klaas de Jong, voorzitter Stichting Schoner Transport te Vledderveen
   
10.50 - 11.20 Optimaal ontwateren van slib 
Minder water en meer droge stof vervoeren is gunstig. Valt er nog veel te bereiken met nieuwe installaties voor afscheiding van water?
   
11.20 - 11.50 Warmteterugwinning maakt slibdroger in Venlo duurzamer
De gasgestookte slibdroger van WBL in Venlo levert sinds kort warmte aan meubelfabriek Leolux. Wat komt er kijken bij de ontwikkeling van een dergelijk project?
Wim Mans, Innoforte te Druten
   
11.50 - 12.10 Vragen en discussie
   
12.10 - 13.15 Lunch en infomarkt
   
13.15 - 13.45 Ervaringen met drogen op zonnewarmte in Duitsland
In Zuid-Duitsland zijn een aantal slibdrogers gebouwd in de vorm van kassen. Wat zijn de ervaringen en wat kost deze duurzame techniek?
Wolfram Kassner, onafhankelijk deskundige (presentatie in het Duits)
   
13.45 - 14.15 Decentrale thermische verwerking met Monocycle
Introductie van een nieuwe verbrandingstechniek voor rioolslib en industrieel slib waarmee op locatie warmte is te produceren voor droging.
Servaes Aarts, Aldavia BioEnergy te Sittard
   
14.15 - 15.00 Ervaring met slibdrogen: projecten en toekomstvisie
WBL heeft meerdere jaren ervaring met gasgestookte drogers op drie locaties en levert het gedroogde slib als brandstof aan ENCI. WBL onderzoekt mogelijkheden voor droging met biomassa en voor gebruik van het gedroogde product.
Bert Speetjens en Ad de Man, Waterschapsbedrijf Limburg te Roermond
   
15.00 - 15.15 Discussie met koffie en thee
   
  Excursie slibdroger met warmteterugwinning in Venlo

Locatie

Wilhelminahotel
Venlo
Nederland

Workshops, lezingen en studiereizen

Een uitgebreid netwerk in de energiewereld zorgt ervoor dat Energieprojecten.com al tientallen workshops, lezingen, excursies en studiereizen heeft georganiseerd sinds 2001. Daarmee heeft het bedrijf onderwerpen als biogas voor gebruik in warmtekracht, absorptiekoeling, gasexpansie en warmtenetwerken onder de aandacht gebracht. Onder meer over gasexpansie - waarbij energie is terug te winnen uit de expansie van (aard)gas bij verdeelstations - zijn zelfs Kamervragen gesteld.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een evenement of studiereis of zoekt u iemand voor een lezing over duurzame energietechnologie, neem dan contact op met Klaas de Jong.

Agenda