Dag van de duurzame koudenetten

Met de Oostelijke Handelskade als achtergrond geeft de Stichting Warmtenetwerk op 11 juni een workshop over duurzame koudeproductie en -distributie. Aan bod komen onder meer gebruikerservaringen met het uitbaten en gebruik van koudenetten en innovatieve technieken voor koudeopslag. Aan de hand van praktijkcases wordt dieper op de technische en economische aspecten van koudenetten ingegaan. 

Programma

 • 09.30 - 10.00 Ontvangst
 • 10.00 - 10.00 Opening door dagvoorzitter
 • 10.00 - 10.30 Snelle ontwikkeling van koudenetten in de EU
  In Scandinavië en Duitstalige landen is sprake van een snelle groei van koudenetten. Voorbeelden en achtergronden.
  Klaas de Jong, Stichting Warmtenetwerk
 • 10.30 - 11.00 Hoe produceer en distribueer je koude?
  NUON heeft ervaring met diverse projecten, technieken en klanten op het gebied van koudeproductie en -distributie. Henk Dekker en Ronald Roelen leggen uit hoe ze tot een rendabele bedrijfsvoering met grote CO2-reductie komen naar tevredenheid van de klanten.
  Henk Dekker en Ronald Roelen, NUON Warmte te Amsterdam
 • 11.00 - 11.30 Netwerken met koffie
 • 11.30 - 12.00 Koude uit zandwinput in Eeserwold
  Op een bedrijventerrein bij Steenwijk wordt een koudenet aangelegd dat volledig werkt op koud water uit een zandwinput.
  UR Cool te Denham en Dyka te Steenwijk
 • 12.00 - 12.30 Absorptiekoeling bij AZ Sint Jan op warmte van afvalverbranding
  In het Belgische Brugge is een warmtenet aangelegd vanaf de afvalverbrandingsinstallatie IVBO naar meerdere grootverbruikers. Een analyse van de prestaties van de absorptiekoelmachines bij het Academisch Ziekenhuis Sint Jan.
  Johan Van Bael, Vlaams Instituut voor Technologie Onderzoek (VITO) te Mol
 • 12.30 - 13.30 Lunch
 • 13.30 - 14.00 WKO en IJwater in de Oostelijke Handelskade
  Het koudenet op de Oostelijke Handelskade in Amsterdam is een van de grootste in Nederland. Meerdere deelnemers aan het Warmtenetwerk hebben meegewerkt aan dit project.
  Peter Heyboer en Hans Buitenhuis, DWA installatie- en energieadvies
 • 14.00 - 14.30 WILO verschuift piekvraag koudenet Hoogtij naar de nacht met PCM's
  Het nieuwe pand van WILO is aangesloten op het warmte/koudenet Hoogtij in Westzaan. Met een uniek klimaatdak dat gebruik maakt van phase change materials verlaagt men de piek in de koudevraag.
  Hans Pennarts, WILO en Albert Wigchert, Corus Group
 • 14.30 - 15.00 HT-warmtepomp met natuurlijk koudemiddel
  De bekende synthetische koudemiddelen in warmtepompen worden uitgefaseerd vanwege hun bijdrage aan het broeikaseffect. Warmtepompen met natuurlijke koudemiddelen hebben zich al bewezen in de glastuinbouw. Nu is er veel belangstelling vanuit industrie en warmtebedrijven voor de hoge temperatuur tot 120 °C die ermee bereikt kan worden.
  Orri Rodrigues, GEA Grasso
 • 15.00 - 15.20 Pauze
 • 15.20 - 16.30 Rondleiding Oostelijke Handelskade

Locatie

Kompaszaal
KNMS-laan 311
1019 LE Amsterdam
Nederland

Workshops, lezingen en studiereizen

Een uitgebreid netwerk in de energiewereld zorgt ervoor dat Energieprojecten.com al tientallen workshops, lezingen, excursies en studiereizen heeft georganiseerd sinds 2001. Daarmee heeft het bedrijf onderwerpen als biogas voor gebruik in warmtekracht, absorptiekoeling, gasexpansie en warmtenetwerken onder de aandacht gebracht. Onder meer over gasexpansie - waarbij energie is terug te winnen uit de expansie van (aard)gas bij verdeelstations - zijn zelfs Kamervragen gesteld.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een evenement of studiereis of zoekt u iemand voor een lezing over duurzame energietechnologie, neem dan contact op met Klaas de Jong.

Agenda