Concurreren met fossiele energie

Op deze workshop komen de toekomstverwachtingen aan bod voor rendabele benutting van biowkk ten opzichte van fossiele brandstoffen als aardgas, kolen en olie. De sprekers gaan onder andere in op prijsontwikkelingen in de fossiele markt, aanbodsverwachtingen van biomassa en de verlaging van onrendabele toppen in de elektriciteitsproductie.

Programma

09.30 - 10.00 Ontvangst met koffie
   
10.00 - 10.30 Wanneer piekt de oliewinning?
Devraag naar olie en aardgas groeit, maar kent de productie een maximumen wat betekent dat voor de energieprijs van de toekomst?
Bert van Hoogenhuyze, De Vries & Co te Baarn
   
10.30 - 11.00 Ontwikkeling van de elektriciteitsprijs
Wat betekenen de bouw van kolencentrales en de plannen voor CO2-opvang voor de elektriciteitsprijs?
Sebastiaan Hers, ECN
   
11.00 - 11.30 Pauze
   
11.30 - 12.00 Biomassa kan niet meer zonder warmtebenutting
Warmtebenutting is noodzakelijk voor economische en duurzame benutting van biomassa.
Herman Klein Teeselink, HoSt
   
12.00 - 12.30 Verlaging van onrendabele toppen
Toekomstperspectieven voor de verlaging van de onrendabele toppen in de elektriciteitsproductie bij biowkk.
Joep Coenen, Cogen Projects
   
12.30 - 13.30 Lunch
   
13.30 - 14.00 Biomassapotentiaal in internationaal perspectief
De internationale biomassamarkt: potentieel, beperkingen en strategie voor de ontwikkeling van een mondiale markt.
Andre Faaij, Copernicus Instituut / Universiteit Utrecht
   
14.00 - 14.30 Aanbod van biomassa in Nederland
Welke kansen zijn er voor benutting van reststromen en hoe ziet de markt voor bio-energie van eigen bodem eruit?
Toon Beeks, Biomassa Stroomlijn
   
14.30 - 15.00 Bio-energie in de agrarische sector
Wat zijn de perspectieven voor covergisting en zijn er nog andere opties voor akkerbouw, veehouderij en glastuinbouw?
Douwe Faber, Ekwadraat
   
15.00 - 15.30 Discussie

Locatie

Workshops, lezingen en studiereizen

Een uitgebreid netwerk in de energiewereld zorgt ervoor dat Energieprojecten.com al tientallen workshops, lezingen, excursies en studiereizen heeft georganiseerd sinds 2001. Daarmee heeft het bedrijf onderwerpen als biogas voor gebruik in warmtekracht, absorptiekoeling, gasexpansie en warmtenetwerken onder de aandacht gebracht. Onder meer over gasexpansie - waarbij energie is terug te winnen uit de expansie van (aard)gas bij verdeelstations - zijn zelfs Kamervragen gesteld.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een evenement of studiereis of zoekt u iemand voor een lezing over duurzame energietechnologie, neem dan contact op met Klaas de Jong.

Agenda