BioWKK in veehouderij en akkerbouw

Bij akkerbouw en veehouderij zijn veel mogelijkheden om reststromen te gebruiken voor de productie van groene stroom en warmte. Wat komt er kijken bij technieken als mestvergisting en kun je ook de restproducten na vergisting nog nuttig inzetten voor een win-win-situatie?

Programma

9.45 - 10.15 Ontvangst
   
10.15 - 10.20 Opening door dagvoorzitter
   
10.20 - 10.40 Covergisting van mest komt op gang, maar wat doen we met restwarmte?
In Friesland realiseert HoSt met Oosterhof Holman een tiental covergisters. In een enkel project wordt ook warmte benut, maar is er meer mogelijk?
Herman Klein Teeselink, HoSt te Hengelo
   
10.40 - 11.10 Win/win voor akkerbouwer en veehouder met DEMO
Uit het onderzoeksproject DEMO is gebleken dat, de combinatie van covergisting, een brandstofcel-wkk en de productie van organische mestkorrels als kunstmestvervanger aantrekkelijk is bij samenwerking van akkerbouw en veehouderij. In Sterksel wil men een eerste installatie realiseren.
Maikel Timmerman, Praktijkonderzoek Animal Science Group WUR te Lelystad
   
11.10 - 11.40 Pauze
   
11.40 - 12.10 Het veenweide biomassaproject
De verlaging van het waterpeil in de veenweidegebieden in het Groene Hart en in Noord-Holland, heeft grote milieu- en inrichtingsproblemen veroorzaakt. DHV heeft een alternatief ontwikkeld waarbij de veenweidegebieden als grootschalige bron voor biomassa worden ingezet.
Nic Grandiek, DHV te Zaandam
   
12.10 - 12.30 Nederland kan leren van succes van Denemarken bij mestvergisting en WKK
Aanrnde TUE is onderzoek gedaan naar het succes van de introductie van nieuwe technologie in Denemarken. Daarbij is specifiek gekeken naar mestvergisting, wkk en windenergie.
Rob Raven, TU Eindhoven
   
12.30 - 13.30 Lunch
   
13.30 - 14.00 Het gebruik van stikstof en fosfaten uit vergiste mest
Voor het succes van groene energie uit mest is de benutbaarheid van de restproducten, het digestaat, essentieel. Vanuit de ervaringen bij installaties in de voedingsindustrie heeft Colsen onderzoek gedaan naar technieken om stikstof en fosfaten uit vergiste mest te halen voor de bereiding van meststoffen met de kwaliteit van kunstmest.
Joop Colsen, Colsen Milieutechniek te Hulst
   
14.00 - 14.30 Financiering van kleinschalige bio-WKK projecten
Frans Feil, Biomass Technology Group (BTG) te Enschede
   
14.30 - 15.00 Discussie
   
15.00 - 16.00 Bezichtiging varkensproefbedrijf met WKK op biogas en stalkoeling

Locatie

Varkensproefbedrijf Zuid- en West-Nederland
Sterksel
Nederland

Workshops, lezingen en studiereizen

Een uitgebreid netwerk in de energiewereld zorgt ervoor dat Energieprojecten.com al tientallen workshops, lezingen, excursies en studiereizen heeft georganiseerd sinds 2001. Daarmee heeft het bedrijf onderwerpen als biogas voor gebruik in warmtekracht, absorptiekoeling, gasexpansie en warmtenetwerken onder de aandacht gebracht. Onder meer over gasexpansie - waarbij energie is terug te winnen uit de expansie van (aard)gas bij verdeelstations - zijn zelfs Kamervragen gesteld.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een evenement of studiereis of zoekt u iemand voor een lezing over duurzame energietechnologie, neem dan contact op met Klaas de Jong.

Agenda