Biomassa uit de stad als groene energiebron

Wie denkt aan biomassa, denkt al snel aan agricultuur en tuinbouw. Maar ook in de stedelijke omgeving is voldoende biomassa voorhanden. Denk hier bijvoorbeeld aan snoeihout en rioolwaterzuiveringen.

Programma

9.45 - 10.15 Ontvangst
   
10.15 - 10.20 Opening
   
10.20 - 10.45 Welke biomassastromen zijn er en wat is het potentieel?
Luchien Luning en Jacob Vermeulen, Grontmij te De Bilt
   
10.45 - 11.15 ORC-centrale op snoeihout verwarmt woonwijk in Sittard
InSittard wordt snoeihout gebruikt als brandstof voor een biocentrale diewarmte levert aan de wijk Hoogveld. Een ORC-turbine gaat hier ookgroene stroom opwekken.
Monique Aarts-Colaris, Biomassa Energiecentrale te Sittard
   
11.15 - 11.45 Pauze
   
11.45 - 12.15 WKK op biogas uit gft bij IVVO in Ieper
De intercommunale afvalverwerker IVVO in Ieper verwerkt gft anaeroob.Dat bespaart elektriciteit voor beluchting en levert biogas op. Met hetbiogas wekt men groene stroom op en de warmte wordt benut in eenindamper.                        
Francis van Gijzeghem, ABDE te Hamme (B)
   
12.15 - 13.15 Lunch
   
13.15 - 14.00 

Warmtenet voor woonwijk in Apeldoorn met wkk op biogas van rioolslib
Degemeente Apeldoorn wil de 2500 woningen tellende Mozaiekwijk duurzaamverwarmen met groene warmte van Waterschap Veluwe. Deze produceert meteen covergister biogas uit de rioolwaterzuivering.
Lianda Sjerps-Koomen, gemeente Apeldoorn en Klimaatverbond Nederlandse Gemeentes
Ton Goossens, Essent Warmte
   
14.00 - 14.30 Is absorptiekoeling met seizoensopslag een optie voor biowkk?
Eenoverschot aan warmte in de zomer kan benut worden voor opwekking vankoude. De opslag van warmte en koude met een absorptiewarmtepomp kanbiowkk nog effectiever maken.
Peter Verhoef, Adviesbureau Verhoef te Apeldoorn
   
14.30 - 15.00 Discussie
   
15.00 - 16.00 Bezichtiging wkk met absorptiewarmtepomp en seizoensopslag in het stadhuis van Apeldoorn

Locatie

Apeldoorn
Nederland

Workshops, lezingen en studiereizen

Een uitgebreid netwerk in de energiewereld zorgt ervoor dat Energieprojecten.com al tientallen workshops, lezingen, excursies en studiereizen heeft georganiseerd sinds 2001. Daarmee heeft het bedrijf onderwerpen als biogas voor gebruik in warmtekracht, absorptiekoeling, gasexpansie en warmtenetwerken onder de aandacht gebracht. Onder meer over gasexpansie - waarbij energie is terug te winnen uit de expansie van (aard)gas bij verdeelstations - zijn zelfs Kamervragen gesteld.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een evenement of studiereis of zoekt u iemand voor een lezing over duurzame energietechnologie, neem dan contact op met Klaas de Jong.

Agenda