Beleidsontwikkeling voor energie uit biomassa

Op 21 september 2006 organiseerde de Projectgroep Biomassa & WKK een workshop over de beleidsontwikkelingen op het gebied van energie uit biomassa. Hierin vertelden sprekers van Europees tot lokaal bestuursniveau en uit het bedrijfsleven alles over het beleid omtrent biomassa en hoe zich dit verder ontwikkelt. 

Programma

9.30 - 10.00 Ontvangst en opening
   
10.00 - 10.25 Regionetten voor meerdere warmtebronnen in Zuid-Holland
Deprovincie Zuid-Holland ziet grote mogelijkheden in een gezamenlijkwarmtenet voor duurzame warmte en industriewarmte voor Haaglanden,Rijnmond en Drechtsteden.
Cindy de Groot, Provincie Zuid-Holland
   
10.25 - 10.50 Stimuleringsbeleid van Overijssel voor biomassa 
PierAntuma, fractievoorzitter CDA Overijssel en voorzitter van de'Commissie Duurzaam' van de provinciale staten van Overijssel
   
10.50 - 11.15 Pauze
   
11.15 - 11.45 CHP-directive en biowkk 
Jan de Jong, Essent te 's Hertogenbosch
   
11.45 - 12.15 Aanpak in Vlaanderen totaal anders dan MEP
Kan Nederland leren van het Vlaamse certificatensysteem voor wkk en groene stroom?
An Stroobrandt, Cogen Vlaanderen
   
12.15 - 13.15 Lunch
   
13.15 - 13.45 Het Europese beleid t.a.v. biowkk
Bas van Dun, Ecofys te Utrecht
   
13.45 - 14.15 
Invloed van CO2-emissiehandel op de kansen voor biowkk
Jos Cozijnsen, JC Consulting te Utrecht
   
14.15 - 14.45 Pauze
   
14.45 - 15.15 Vergunningverlening voor kleinschalige en grootschalige biowkk-trajecten
Wiebe Bosma, Infomil te Den Haag
   
15.15 - 16.00 Gelegenheid voor vragen / plenaire discussie

Locatie

Workshops, lezingen en studiereizen

Een uitgebreid netwerk in de energiewereld zorgt ervoor dat Energieprojecten.com al tientallen workshops, lezingen, excursies en studiereizen heeft georganiseerd sinds 2001. Daarmee heeft het bedrijf onderwerpen als biogas voor gebruik in warmtekracht, absorptiekoeling, gasexpansie en warmtenetwerken onder de aandacht gebracht. Onder meer over gasexpansie - waarbij energie is terug te winnen uit de expansie van (aard)gas bij verdeelstations - zijn zelfs Kamervragen gesteld.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een evenement of studiereis of zoekt u iemand voor een lezing over duurzame energietechnologie, neem dan contact op met Klaas de Jong.

Agenda