Beleidskaders Biowkk

Met de nieuwe regeling Stimulering Duurzame Energie 2009 (SDE) is het nodige veranderd. Zo is er bijvoorbeeld een bonus gekomen voor warmtelevering aan warmtenetten. De workshop van 7 mei gaat in op de subsidiemogelijkheden, duurzaamheidscriteria en financiering van wkk op biomassa.

Van enkele lezingen zijn de presentaties voor projectgroepleden te downloaden op de website van de Projectgroep Biomassa & WKK.

Programma

09.30 – 10.00 Ontvangst met koffie
   
10.00 - 10.20 Stimulering van bio-energie in Nederland 
De ontwikkeling van bio-energie, fiscale instrumenten en subsidies.
SenterNovem
   
10.20 - 11.10 SDE 2009
De regeling Stimulering Duurzame Energie 2009 (SDE) is voor biomassa aanmerkelijk gewijzigd ten opzichte van 2008. Er is een warmtebonus en vloeibare biomassa is subsidiabel mits het om reststromen gaat.
Jan Bouke Agterhuis, SenterNovem te Zwolle
   
11.10 - 11.30 Pauze
   
11.30 - 12.00 Warmtebonus in SDE en de warmtewet
De levering van warmte uit een biowkk aan een warmtenet levert vanaf dit jaar een bonus op in de regeling Stimulering Duurzame Energie, maar waar moeten exploitanten van warmtenetten rekening mee houden?
Teus van Eck, Stichting Warmtenetwerk
   
12.00 - 12.30 Duurzaamheidscriteria bij biomassa
Jarno Dakhorst, NEN Energiewinning te Delft
   
12.30 - 13.30 Lunchpauze
   
13.30 - 14.15 Biomassa bij mestcovergisting
Welke coproducten zijn toegestaan bij mestvergisting en wat zijn hier de achtergronden hiervan?
Henri Bos, LNV te Bodegraven
   
14.15 - 14.50 Rookgasreiniging bij houtstook
Kara te Almelo
   
14.50 - 15.15 Pauze
   
15.15 - 16.30 Discussie

 

Locatie

Thermostaete (hoofdkantoor DWA)
Bodegraven
Nederland

Workshops, lezingen en studiereizen

Een uitgebreid netwerk in de energiewereld zorgt ervoor dat Energieprojecten.com al tientallen workshops, lezingen, excursies en studiereizen heeft georganiseerd sinds 2001. Daarmee heeft het bedrijf onderwerpen als biogas voor gebruik in warmtekracht, absorptiekoeling, gasexpansie en warmtenetwerken onder de aandacht gebracht. Onder meer over gasexpansie - waarbij energie is terug te winnen uit de expansie van (aard)gas bij verdeelstations - zijn zelfs Kamervragen gesteld.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een evenement of studiereis of zoekt u iemand voor een lezing over duurzame energietechnologie, neem dan contact op met Klaas de Jong.

Agenda