Evenementorganisatie

Bijzondere conversietechnieken voor de toepassing

Sittard
Deze workshop staat in het teken van niet alledaagse conversietechnieken voor warmtekracht op biomassa, zoals de organische rankine cyclus (ORC), de microgasturbine en de biobrandstofcel. Deze technieken maken het mogelijk om de biomassa zo optimaal mogelijk te benutten door onder andere ook laagwaardige warmte te gebruiken. Aan het eind van de dag is er een excursie naar de Biomassa Energiecentrale Sittard, die gebruik maakt van een ORC. 

Nieuwjaarsbijeenkomst Projectgroep Biomassa & WKK

Eriks BV,
Het nieuwe jaar zit vol nieuwe kansen op het gebied van biomassa en warmtekracht. De nieuwjaarsbijeenkomst geeft u de mogelijkheid uw plannen uit te wisselen met collega's uit het werkveld en nader kennis te maken met de Projectgroep Biomassa & WKK. Deelname is gratis voor leden en belangstellenden. 

Vloeibare brandstoffen voor groene stroom en warmt

Norg
Vloeibare groene brandstoffen als biomethanol staan volop in de belangstelling. Op 7 december geeft de Projectgroep Biomassa & WKK over de opwekking en het gebruik van vloeibare biobrandstoffen voor stroom en warmte. Aan het eind van de workshop is er een excursie naar een in aanbouw zijnde warmtekracht op bioethanol en een bestaande wkk op biogas. 

Meer rendement van een warmtepomp door kennis koud

Auditorium CODA, Apeldoorn

Op 26 september 2006 organiseerden de Nederlandse Vereniging voor Koudetechniek NVvK en Energieprojecten.com een middag met als thema “Meer rendement van een warmtepomp door kennis van koudetechniek”. De bijeenkomst is gehouden in het auditorium van CODA in Apeldoorn. De presentaties bestrijken het hele toepassingsgebied van warmtepompen variërend van individuele woningen tot industrie en glastuinbouw. Er worden verschillende technische mogelijkheden besproken en praktijkvoorbeelden waaronder warmtepompen met de natuurlijke koudemiddelen ammoniak en water. 

Beleidsontwikkeling voor energie uit biomassa

,
Op 21 september 2006 organiseerde de Projectgroep Biomassa & WKK een workshop over de beleidsontwikkelingen op het gebied van energie uit biomassa. Hierin vertelden sprekers van Europees tot lokaal bestuursniveau en uit het bedrijfsleven alles over het beleid omtrent biomassa en hoe zich dit verder ontwikkelt. 

Biomassa uit de stad als groene energiebron

Apeldoorn

Wie denkt aan biomassa, denkt al snel aan agricultuur en tuinbouw. Maar ook in de stedelijke omgeving is voldoende biomassa voorhanden. Denk hier bijvoorbeeld aan snoeihout en rioolwaterzuiveringen.

Ketenbenadering voor optimale benutting van biomas

Afval Energie Bedrijf, Amsterdam

Wil je optimaal gebruikmaken van biomassa, dan moet je naar de hele keten kijken. Restwarmte is bijvoorbeeld nog te benutten om woonwijken en scholen te verwarmen en de biomassa zelf is, al dan niet na vergisting, inzetbaar voor de productie van hoogwaardige chemicaliën en kunstmest.

Biowkk in de glastuinbouw

Bergschenhoek

Door de terugwinmogelijkheid van CO2 voor bemesting uit de rookgassen en vanwege de aanwezigheid van geschikte reststromen voor biogas en biomassa, is warmtekrachtkoppeling een interessante optie voor de glastuinbouw.

BioWKK in veehouderij en akkerbouw

Varkensproefbedrijf Zuid- en West-Nederland, Sterksel

Bij akkerbouw en veehouderij zijn veel mogelijkheden om reststromen te gebruiken voor de productie van groene stroom en warmte. Wat komt er kijken bij technieken als mestvergisting en kun je ook de restproducten na vergisting nog nuttig inzetten voor een win-win-situatie?

Reststromen in de voedingsindustrie II

Bavaria Brouwerij, Lieshout

De workshop Reststromen in de Voedingsindustrie is vanwege de grote belangstelling opgedeeld in een locatie in Noord- en Zuid-Nederland.

Workshops, lezingen en studiereizen

Een uitgebreid netwerk in de energiewereld zorgt ervoor dat Energieprojecten.com al tientallen workshops, lezingen, excursies en studiereizen heeft georganiseerd sinds 2001. Daarmee heeft het bedrijf onderwerpen als biogas voor gebruik in warmtekracht, absorptiekoeling, gasexpansie en warmtenetwerken onder de aandacht gebracht. Onder meer over gasexpansie - waarbij energie is terug te winnen uit de expansie van (aard)gas bij verdeelstations - zijn zelfs Kamervragen gesteld.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een evenement of studiereis of zoekt u iemand voor een lezing over duurzame energietechnologie, neem dan contact op met Klaas de Jong.