Evenementorganisatie

Hout voor groene stroom en warmte

De Lier
Hout, of het nu om houtpellets of snoeiafval gaat, is breed inzetbaar voor de opwekking van warmte en kracht. De workshop 'Hout voor groene stroom en warmte' van 27 november gaat in op het gebruik van hout in micro-wkks voor woonhuizen tot aan het gebruik van snoeihout voor grootverbruikers van warmte. Ook innovaties op het gebied van houtvergassing, torrefactie en CO2-terugwinning worden besproken en er is een mogelijkheid om een wkk op houtzaagsel te bezichtigen.

Biowaste-to-Energy

Restaurant Bosgoed, Wilp-Achterhoek

Biologische reststromen die nu worden getypeerd als afval kunnen vaak nog dienen als brandstof voor de opwekking van elektriciteit en warmte. Dat gebeurt nu nog lang niet altijd: afval wordt vaak geëxporteerd en energie uit afval wordt niet optimaal ingezet. Wat er technisch mogelijk is en hoe de opbrengst is te maximaliseren hoort u op deze workshop.

Oprichtingsbijeenkomst Stichting Warmtenetwerk

Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag

Op 1 juli organiseert de Stichting Warmtenetwerk een oprichtingsbijeenkomst in het Provinciehuis in Den Haag. De stichting heeft als doel om kennis over te dragen van collectieve systemen voor duurzame en energiezuinige warmte en koude en om verduurzaming en innovatie bij warmte en koude te bevorderen.

Regionale klimaatinitiatieven

Apeldoorn

Op lokaal niveau is veel winst te bereiken dankzij de onderlinge uitwisseling van energie en warmte. Deze workshop toont de voordelen van regionale samenwerking aan de hand van enkele praktijvoorbeelden, geeft zicht op de rol die gemeenten en provincies kunnen spelen en gaat in op beleidsvisies op het gebied van bio-energie. Na afloop van het lezingenprogramma is er tevens de mogelijkheid om de wijk Zuidbroek in Apeldoorn te bezoeken, die energie krijgt van een nabijgelegen rioolwaterzuivering.

Ontwikkelingen bij vergisting van biomassa

Moerdijk

De opbrengsten van vergisters zijn met nieuwe technieken sterk te verbeteren bij een duurzamer proces. In deze workshop komen nieuwe ontwikkelingen als indikken van slib en kleinschalige decentrale vergisting aan bod.

Ontwikkelingen in groen gas

Praktijkcentrum voor Melkveehouderij en Milieu, De Marke
De mogelijkheden om groen gas zo efficiënt mogelijk te benutten en op te wekken, blijven zich ontwikkelen. De workshop 'Ontwikkelingen in groen gas' van 27 november gaat in op de opwekking van groen gas, verschillende opwerkingstechnieken, invoeding op het aardgasnetwerk en het gebruik van een biogasleiding. Daarnaast heeft ook een bezichtiging van de groen-gasinstallatie op het Praktijkcentrum voor Melkveehouderij en Milieu De Marke plaats.

Nieuwe ontwikkelingen bij slibverwerking

DRSH Slibverwerking, Dordrecht

De workshop gaat in op nieuwe ontwikkelingen bij de verwerking van rioolslib, waaronder het drogen van slib met zonnewarmte en warmtepompen. Besparen op transportkosten door lokale verwerking is een centraal thema van de workshop.

Innovatieve warmtebenutting

Eriks BV, Alkmaar
Warmtebenutting is een belangrijke factor in de rentabiliteit en duurzaamheid van biowkk-systemen. Op 11 september 2007 organiseert de Projectgroep Biomassa & WKK daarom een workshop over mogelijkheden voor innovatieve warmtebenutting. 

Decentrale verwerking van rioolslib

Wilhelminahotel, Venlo

De workshop 'Decentrale verwerking van rioolslib' gaat over de verwerking en voorbehandeling van rioolslib bij de rioolwaterzuivering om het transport van grote hoeveelheden slib tot een minimum te beperken. 

Concurreren met fossiele energie

,
Op deze workshop komen de toekomstverwachtingen aan bod voor rendabele benutting van biowkk ten opzichte van fossiele brandstoffen als aardgas, kolen en olie. De sprekers gaan onder andere in op prijsontwikkelingen in de fossiele markt, aanbodsverwachtingen van biomassa en de verlaging van onrendabele toppen in de elektriciteitsproductie.

Workshops, lezingen en studiereizen

Een uitgebreid netwerk in de energiewereld zorgt ervoor dat Energieprojecten.com al tientallen workshops, lezingen, excursies en studiereizen heeft georganiseerd sinds 2001. Daarmee heeft het bedrijf onderwerpen als biogas voor gebruik in warmtekracht, absorptiekoeling, gasexpansie en warmtenetwerken onder de aandacht gebracht. Onder meer over gasexpansie - waarbij energie is terug te winnen uit de expansie van (aard)gas bij verdeelstations - zijn zelfs Kamervragen gesteld.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een evenement of studiereis of zoekt u iemand voor een lezing over duurzame energietechnologie, neem dan contact op met Klaas de Jong.