Evenementorganisatie

Biomassa: beschikbaarheid en handel

Rhone Congres & Party Centre, Amsterdam

In deze workshop wordt ingegaan op zaken als beschikbaarheid, certificering, prijsvorming en contracteerbaarheid van lange termijn biomassa contracten.

Visie 2020: 2 x 200 PJ

Nieuwspoort, Den Haag

In de doelstellingen van het kabinet - 20 procent duurzame energie, 20 procent energiebesparing en 20 procent CO2-reductie voor 2020 - ziet Stichting Warmtenetwerk een grote rol weggelegd voor warmte- en koudenetten. Aan de hand van praktijkprojecten gaat deze bijeenkomst in op die toekomstvisie. De workshop heeft plaats in café Nieuwspoort te Den Haag.

Energieneutrale industrie met biowkk

Zalencentrum De Bongerd, Heteren

De industrie is een sector die verantwoordelijk is voor een groot deel van de landelijke energieconsumptie. Tevens is het een sector die vanuit zijn productafhandeling te maken heeft met allerlei biomassastromen. Toepassing van bioWKK’s in de industrie lijkt dan ook een logische zet. Op deze workshop hoort u alles over de plannen in de sector en over projecten die op stapel staan.

Jaarbijeenkomst Warmtenetwerk 2009

Brabanthallen, Den Bosch

Op 8 oktober houdt het Warmtenetwerk haar jaarlijkse bijeenkomst. De bijeenkomst heeft gelijktijdig plaats met de energievakbeurs Energie 2009 in de Brabanthallen in Den Bosch. Om u ook de kans te geven deze vakbeurs te bezoeken, houdt het Warmtenetwerk de bijeenkomst in de middag. Op het programma staan onder meer de aankondiging van de activiteiten in 2009, een verslag van de studiereis naar Wenen, de voortgang van de werkgroepen en presentaties voor en door leden. Uiteraard is er volop gelegenheid om te netwerken.

Studiereis Warmtenetwerk naar Wenen

Wenen, Oostenrijk

Een driedaagse excursie van het Warmtenetwerk naar het warmtebedrijf Fernwärme Wien in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. De nieuwe koudecentrale van het warmtebedrijf heeft een piekvermogen van maar liefst 50 MW en is gebouwd bij de afvalverbrander Spittelau, een ontwerp van de architect Hundertwasser. Naast presentaties over de technische en economische aspecten van het project staan ook excursies naar de koudecentrale en afvalverbrander op het programma.

Biowkk in de glastuinbouw

Nieuwerkerk a/d IJssel

De glastuinbouw is een van de meest innovatieve sectoren van Nederland. Energie efficiënt inzetten en de brandstof verduurzamen heeft volop aandacht. Ook op het gebied van biowkk zijn er grote plannen. Deze workshop gaat in op die plannen en op enkele op stapel staande projecten. 

Dag van de duurzame koudenetten

Kompaszaal, Amsterdam

Met de Oostelijke Handelskade als achtergrond geeft de Stichting Warmtenetwerk op 11 juni een workshop over duurzame koudeproductie en -distributie. Aan bod komen onder meer gebruikerservaringen met het uitbaten en gebruik van koudenetten en innovatieve technieken voor koudeopslag. Aan de hand van praktijkcases wordt dieper op de technische en economische aspecten van koudenetten ingegaan. 

Beleidskaders Biowkk

Thermostaete (hoofdkantoor DWA), Bodegraven
Met de nieuwe regeling Stimulering Duurzame Energie 2009 (SDE) is het nodige veranderd. Zo is er bijvoorbeeld een bonus gekomen voor warmtelevering aan warmtenetten. De workshop van 7 mei gaat in op de subsidiemogelijkheden, duurzaamheidscriteria en financiering van wkk op biomassa.

Innovatie en optimalisatie bij biogasprojecten

Zeewolde
De opbrengsten van biogasprojecten zijn op verschillende manieren te verhogen. Op deze workshop komen een aantal opties aan bod, waaronder procesbeheersing, het gebruik van pijpleidingen om het biogas te transporteren naar een locatie waar het beter is te benutten, gebruik van bijproducten en combinatie met andere processen. 

Excursie Fraunhofer Innovatiecentrum

Innovatiecentrum InHaus II, Duisburg, Duitsland

Excursie naar innovatiecentrum InHaus II van het Fraunhofer Instituut te Duisburg en naar airconditioningfabrikant Menerga in Mülheim.

Workshops, lezingen en studiereizen

Een uitgebreid netwerk in de energiewereld zorgt ervoor dat Energieprojecten.com al tientallen workshops, lezingen, excursies en studiereizen heeft georganiseerd sinds 2001. Daarmee heeft het bedrijf onderwerpen als biogas voor gebruik in warmtekracht, absorptiekoeling, gasexpansie en warmtenetwerken onder de aandacht gebracht. Onder meer over gasexpansie - waarbij energie is terug te winnen uit de expansie van (aard)gas bij verdeelstations - zijn zelfs Kamervragen gesteld.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een evenement of studiereis of zoekt u iemand voor een lezing over duurzame energietechnologie, neem dan contact op met Klaas de Jong.