Nieuws

Kort nieuws op energiegebied.

Geothermie biedt kansen voor warmte en elekticiteit

Utilities GeoPower2011 1

Het congres GeoPower dat onlangs in Milaan werd gehouden, had als focus opwekking van elektriciteit uit aardwarmte. Dat is wereldwijd dan ook het basisidee bij geothermie, ook al denken we in Nederland vooral aan verwarming van kassen en woonwijken. Maar wellicht zijn we daar in Nederland juist wel heel slim in. 'Als je warmte kunt leveren, is dat veel beter dan elektdciteit produceren', stelt Guus Willemsen.

Warmtenetwerk Magazine Herfst 2010

1289763695cover wn7

In dit nummer van Warmtenetwerk Magazine leest u alles over de onlangs gehouden Jaarbijeenkomst, studiereis naar München en de aanbieding van de petitie Warmte in Nederland aan de Tweede Kamer. Verder: Denemarken enige netto exporteur energie en netwerken zijn onroerend goed.

Zeeuws glastuinbouwgebied zonder aardgas

energiegids Warmco2 1

Het moet wel de droom van iedere tuinder in Nederland zijn: warmte inkopen tegen een prijs die overeenkomt met die uit een warmtekrachtinstallatie, maar zonder zorgen over onderhoud van de warmtekrachtinstallatie, aardgasinkoop en verkoop van de elektriciteit op de spotmarkt. In het glastuinbouwgebied Kanaalzone onder Terneuzen is het werkelijkheid. En dat niet voor eventjes, maar de warmteprijs staat voor vijftien jaar vast. Dat is mogelijk doordat de warmte vrijwel zonder energiekosten wordt geproduceerd.

Warmtenetwerk Magazine Lente 2010

1273424004WN LENTE 2010 1

In dit nummer van warmtenetwerkmagazine leest u alles over de succesvolle presentatie van het manifest 2020, waarmee Warmtenetwerk duidelijk aangeeft hoe warmte kan helpen de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Daarnaast vindt u deze maand interviews met onze deelnemers KIWA, EKwadraat en A.Hak, kunt u zien hoe Purmerend haar energievoorziening in een klap 75 procent verduurzaamt en vertelt Ecofys waarom geothermie nu al lonend is voor bestaande bouw.

Warmtenetwerk Magazine 5

WN WINTER voorkant LR

In het eerste nummer van 2010 kijkt Stichting Warmtenetwerk niet alleen terug op een geslaagd 2010 - met de verwelkoming van het honderdste lid, een succesvolle studiereis naar Wenen en een Innovation Award op het warmtecongres - maar ook naar de toekomst.

Warmtenetwerk Magazine 4

WN Magazine nr4 LR 1

In de voorbije maanden hebben de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland zich al aangemeld voor het Warmtenetwerk. in deze editie van Warmtenetwerk Magazine vertellen zij over hun rol bij het aanjagen van nieuwe projecten. "Bij de provincie Gelderland werken inmiddels 15 ambtenaren aan de uitvoering van het klimaatbeleid." Verder aandacht voor het onlangs begonnen programma 'Meer met bodemenergie', een innovatieve warmteleiding met af-fabriek aftakkingen, projecten in Apeldoorn, Ihlowerfehn en Sneek.

Warmtenetwerk Magazine 3

WN Magazine nr3 LR 1

In het derde nummer van Warmtenetwerk Magazine komt de 'Dag van de duurzame koudenetten' op 11 juni volop aan bod. Verder is er aandacht voor het opzetten van een werkgroepenstructuur voor het Warmtenetwerk en komen natuurlijk diverse projecten en nieuwe technieken uit binnen- en buitenland aan bod, zoals het klimaatdak van WILO, een orc gekoppeld aan het warmtenet van Roeselare (België) en een openbaar stoomnet bij Groningen Seaports. Vraag uw exemplaar gratis aan.

Warmtenetwerk Magazine 2

WN Magazine nr2 LR 1

Ook in het tweede nummer van Warmtenetwerk Magazine maakt u kennis met vele nieuwe warmte- en koudeprojecten in binnen- en buitenland, zoals het koudenet van Eeserwold en het restwarmteproject EOS in Limburg. Eveneens is er aandacht voor nieuwe technologie, waaronder een absorptievriesmachine en een bluetooth-regelset, en beleid. Vraag het nummer gratis aan.

Warmtenetwerk Magazine 1

WN Magazine nr1 LR 1

In de zomer van dit jaar is de stichting Warmtenetwerk opgericht met als doel duurzame warmte- en koudevoorziening in Nederland en België. Met het Warmtenetwerk Magazine willen wij u laten kennismaken met alle ontwikkelingen en mogelijkheden van warmte- en koudenetten en met het netwerk aan spelers op dit gebied. Al 40 organisaties nemen deel.

In het nieuws

Vanuit een achtergrond in de vakjournalistiek en jarenlange werkervaring in de energietechniek, publiceert Energieprojecten.com regelmatig artikelen in (vak)tijdschriften. Ook verzorgen wij nieuws- en persberichten voor de Stichting Warmtenetwerk en Projectgroep Biomassa & WKK.