Nieuws

Kort nieuws op energiegebied.

Gulle bonus nodig voor mestvergisting

Bij mestvergisting produceer je duurzame energie, maar de grootste winst voor het milieu zit in de sterke vermindering van de emissie van het sterke broeikasgas methaan. In de steunregeling voor duurzame energie SDE+ vind je deze milieubijdrage niet terug. Dat is niet zo vreemd, want met deze regeling heeft het ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie (EL&I) maar één doel. Dat is het halen van de afspraak met de EU van een aandeel van 14 procent duurzaam in het eindverbruik van energie in 2020. Vermindering van de emissie van broeikasgassen valt onder het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M). Column op www.energieexpert.nl.

Warmtenetwerk Magazine Winter 2012

1326564035WN Magazine WINTER 2012 cover

Veel gemeentes hebben vragen over de regels bij aanbesteding van warmtenetten. Lucia Kleinegris en Koos Van den Berg geven in een artikel namens Agentschap NL toelichting. Verder zijn er verslagen van de studiereis naar Kopenhagen en Malmö, van onze jaarbijeenkomst en de studiereis naar Dresden. Ook de nieuwe regels voor warmtesubsidies komen aan bod. Tot slot een artikel over de verbazingwekkende groei van het warmtenet in Milaan.

Kalm aan met wind en volle kracht met groene warmte

Al op de eerste dag van 2012 noteerde de spotmarkt Phelix van de Duitse energiebeurs EEX van 7 tot 8 uur een negatieve prijs voor elektriciteit. Je kreeg maar drie cent per Megawattuur toe, maar toch. Met de stormvoorspelling op woensdag 4 januari kon je op de Duitse spotmarkt tot zelfs 75 euro per MWh toe krijgen als je in de opvolgende nacht van 4 tot 5 uur stroom wilde inkopen. Geld toe bij het verbruik van energie, dat is toch te gek voor woorden? Het is de harde werkelijkheid voor handelaren op de EEX. Column op www.energieexpert.nl.

SDE+ levert dankzij warmte juist wel!

Onder de kop ‘Energieregeling levert niet’ stelt Joris van Willigenburg dat de steunregeling voor duurzame energie SDE+ voor 2012 niet leidt tot een doelmatige besteding van geld en ook niet bijdraagt aan minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Maar het ministerie van EL&I heeft echt wel goed nagedacht over de regeling voor 2012. Column op www.energieexpert.nl.

Oudjes in Sneek poepen cradle to cradle

De man van ‘cradle to cradle’ of kortweg C2C, dat is professor Braungart. Deze wetenschapper wist een groot aantal wereldleiders en ondernemers enthousiast te maken voor zijn idee om dingen te ontwerpen die je aan het eind van de levensloop volledig kunt hergebruiken. Braungart is op allerlei universiteiten en wereldsteden als spreker te gast geweest. Maar wat moet zo’n professor nou toch in Sneek, een stadje van dik 30.000 inwoners dat alleen wakker is als er zeilwedstrijden zijn? Column op www.energieexpert.nl.

Warmte in de Nederlanden

warmte in de nederlanden

In 2010 publiceerde Klaas de Jong het boek Warmte in Nederland over nuttig gebruik van warmte- en koude in warmtenetten met informatie over techniek, warmtebeleid en praktijkvoorbeelden. In 2011 kwam een herdruk uit met extra informatie over de situatie in Vlaanderen: Warmte in de Nederlanden.

Warmtenetwerk Magazine Herfst 2011

1316359487cover wm Herfst 2011

Dit jaar is er vanuit de overheden in de lage landen volop aandacht voor warmte. In dit nummer bespreken we de plannen en subsidieregelingen vanuit Den Haag en Brussel. Verder aandacht voor de IPO Nationale Routekaart Restwarmte, die aangeeft dat er in Nederland een potentieel van 103 petajoule restwarmte beschikbaar is (vergelijkbaar met 3 miljard m3 aardgas), warmte- en koudeopslag in Amsterdam en interviews met de nieuwe leden Mirom, Joulz en DBV.

Warmtenetwerk Magazine Zomer 2011

1307991933WNmagazine special koude 2011 web

Na het succes van het congres Koude uit warmte, besloot Warmtenetwerk een special over warmtenetten en koude uit te brengen. In het extra nummer staan artikelen over de werking van sorptiekoel- en vriesmachines en thermische warmtepompen, de milieuaspecten en financiële aspecten daarvan. Ook bevat het nummer een overzicht van leveranciers en innovatieve praktijkvoorbeelden.

Warmtenetwerk Magazine Lente 2011

1302816534WNmagazine LENTE nr9 2011 voorkant

Met deze maand speciale aandacht voor geothermie, waar een kleine dorpsgemeente als Pijnacker-Nootdorp snel een grote reputatie in bouwt. Al twee tuinders hebben een geslaagde boring gedaan en leveren nu warmte aan de eigen kas, een zwembad, scholen en huizen. Een derde project staat nog in de steigers. Verder interessante projecten in Brabant en Zeeland, interviews met leden en de laatste ontwikkelingen rond de Warmtewet.

Warmtenetwerk Magazine Winter 2011

1297546605wn magazine 8

In dit nummer van Warmtenet aandacht voor afvalverwerkers en warmtenetten: in Rotterdam levert afvalverbrander AVR restwarmte aan het stadswarmtenet, in Roosendaal levert de afvalverbrander aan een slim warmtenet en in Rijsenhout verbranden ze het afval niet, maar composteren ze GFT. Ook de daarbij vrijkomende warmte kan een kas verwarmen. Verder de vooraankondiging van het congres 'Koude uit warmte', interviews met nieuwe leden en praktijkstudies uit binnen- en buitenland.

In het nieuws

Vanuit een achtergrond in de vakjournalistiek en jarenlange werkervaring in de energietechniek, publiceert Energieprojecten.com regelmatig artikelen in (vak)tijdschriften. Ook verzorgen wij nieuws- en persberichten voor de Stichting Warmtenetwerk en Projectgroep Biomassa & WKK.