Nieuws

Kort nieuws op energiegebied.

Wat doen we met de aardbevingen

Aardbevingen in gaswinningsgebied: snel vergeten of gebruiken om alternatieven voor aardgas te vinden? Column op www.energieexpert.nl.

Warmtenetwerk Magazine Winter 2013

1358625274WN Magazine Winter 2013 LR DEF 1

In dit nummer extra aandacht voor (Europese) subsidieregelingen en terugblikken op een reeks succesvolle warmtecongressen. Ook is er aandacht voor de winnaars van de Warmtenetwerk Awards 2012 en een bijzonder concept voor lage-temperatuur-warmtenetten van onze deelnemer Nathan.

Energiebeleid: een mooie klus voor Henk Kamp

De nieuwe, Nederlandse minister van Economische Zaken moet een veelzijdig man zijn. Ondanks dat hij het uit de naam heeft geschrapt, zal Kamp landbouw en innovatie uiteraard niet vergeten. Verder valt ook de ontwikkeling en uitvoering van het (Europese) energiebeleid onder hem. Column op www.energieexpert.nl.

Hollandse hebzucht: het probleem van SDE

Is de trage groei van de productie van duurzame energie in Nederland het gevolg van een slecht opgezette regeling of is er iets anders aan de hand? Een column op www.energieexpert.nl.

Hot Cool: Warmte en koude in de Nederlanden

Artikel in het tijdschrift Hot|Cool van de Deense warmtenetwerkvereniging DBDH over warmtenetten in Nederland en Vlaanderen. Het artikel is gepubliceerd in nummer 3, 2012.

Opwerken van biogas: welke techniek?

BBO biogasopwerking

Al zo'n 25 jaar is er in Nederland ervaring met het gebruik van groen gas in het aardgasnet. De oudste installaties in Tilburg bij afvalstort De Spinder en Attero heeft deze installatie nog steeds in bedrijf. Bijna even lang is er ervaring in Wijster. Ook in Nuenen en in Collendoorn werden begin negentiger jaren van de vorige eeuw al insttallaties in bedrijf genomen die groen gas invoerden in het lokale aardgasnet.

Reactie op de eerste oliecrisis

2012VV09 450 453 Deens energiebeleid en poldermodel 1

Nederland moet nog maar zien of de doelstelling om in 2020 14 procent van de energie duurzaam op te wekken wordt gehaald, terwijl Denemarken de lat nog hoger legt en wil uitkomen op 35 procent duurzame energie. Denemarken heeft het slimmer aangepakt door onder meer een verbod op lozing van warmte en in te zetten op uitbreiding van warmtenetten. Haar industrie vaart er wel bij.

Wie schudt de markt voor energiebesparing nu eens op?

Om het energieverbruik met 20 procent te verminderen, is er in de EU-richtlijn energie-efficiëntie een grote rol weggelegd voor Energy Service Companies. Ofwel ESCO’s, bedrijven die contracten sluiten met gebouwbeheerders en industrie over energiebesparing. In Nederland is daar nog niet veel van te merken, maar in Duitsland zijn ESCO’s al heel actief. Column op www.energieexpert.nl.

Warmtenetwerk Magazine Herfst 2012

1345457133WN Magazine HERFST 2012 voorkant web

Ook bij de grillige levering van energie door zonnepanelen en windmolens kunnen warmtenetten een energiebesparende rol spelen. Nu al moeten in Duitsland soms windparken afgesloten worden door overproductie op verkeerde tijdstippen. In België veroorzaakte een piekproductie bij zonnepanelen problemen met het elektriciteitsnet. Anders dan bij warmte, zie ook de workshop over opslag en transport van warmte, is elektriciteit namelijk moeilijk op te slaan. Overproductie aan elektriciteit omzetten naar warmte lijkt zodoende een goede optie.

Warmte per vrachtauto, kan dat?

Stel je voor: er komt een vrachtauto bij het zwembad, die een grote tankcontainer neerzet. De gasketel kan uit, want die tank zit vol warmte.
Als je dat vertelt dan denken de meeste mensen: ‘dat kan niet!’ Maar het is geen fantasie. In Dortmund is het realiteit. Het zwembad is zelfs niet het enige project met warmtetransport in Duitsland; in Bottrop wordt zo een school verwarmd en in Hamm krijgt een industrieel bedrijf zo warmte van een collega. Column op www.energieexpert.nl.

In het nieuws

Vanuit een achtergrond in de vakjournalistiek en jarenlange werkervaring in de energietechniek, publiceert Energieprojecten.com regelmatig artikelen in (vak)tijdschriften. Ook verzorgen wij nieuws- en persberichten voor de Stichting Warmtenetwerk en Projectgroep Biomassa & WKK.