SDE+ levert dankzij warmte juist wel!

Onder de kop ‘Energieregeling levert niet’ stelt Joris van Willigenburg dat de steunregeling voor duurzame energie SDE+ voor 2012 niet leidt tot een doelmatige besteding van geld en ook niet bijdraagt aan minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Maar het ministerie van EL&I heeft echt wel goed nagedacht over de regeling voor 2012. Column op www.energieexpert.nl.

Minister Verhagen realiseert zich dat we een afspraak hebben met Brussel om in 2020 een aandeel van 14 % duurzaam te hebben in het eindverbruik van energie. Omdat het eindverbruik grotendeels bepaald wordt door energie voor verwarming en niet door verbruik van elektriciteit is een stevige inzet op warmte domweg nodig om een boete van de EU te vermijden, maar ook om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.

Het is ook een uitermate kosteneffectieve inzet. De steun voor duurzame elektriciteit kost per eenheid energie veel meer dan voor duurzame warmte.
Dat geldt niet alleen op basis van eindverbruik maar zelfs ook op basis van brandstofverbruik (primaire energie). Dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft voor de stichting Warmtenetwerk, dat in 2010 is uitgevoerd. Overigens is ook op basis van brandstofverbruik warmte nog een veel grotere verbruiker dan elektriciteit. Kortom, Verhagen doet dit goed!

Ook verschenen in Het Financieele Dagblad  van 4 januari 2012

Recent

Energy for a vertical city - De Rotterdam

vertical city

The Rotterdam is one of the highest and biggest buildings in the Netherlands. It is a vertical city with mixed housing, commercial and recreational functions. The building has an innovative connection to the district heating of Eneco in Rotterdam, cooling by river water and a small bio CHP for its own renewable electricity supply.

The article is free for publishing with mentioning source: warmtenetwerk Magazine - Klaas de Jong. Send an email to idee@energieprojecten.com for text and hr image

Warmtenet is toch echt de oplossing

5 8 13 FD Warmtenet is toch echt de oplossing2

Column uit Het Financieele Dagblad van 5 augustus door Klaas de Jong over de toepassing van warmtenetten in industrie en glastuinbouw. De column is een reactie op een opiniestuk van Paul Kengen in dezelfde krant op 26 juli.

Verslag studiereis Parijs

Studiereis Parijs 2013 5 1

Verslag van de studiereis van Stichting Warmtenetwerk naar Parijs, een stad met een lange traditie op het gebied van warmte- en koudenetten en Europees koploper bij geothermieprojecten.

Nieuwbouw van Bonfix scoort Very Good

RCC april 2013 34 35 Absorptiekoeling Bonfix 1

De nieuwbouw van het Europees distributiecentrum in Zwolle van fittingenleverancier Bonfix is zowel bouwkundig als installatietechnisch opmerkelijk. De berekening van de energieprestatie levert een negatief getal op (EPC -0,17) en het gebouw scoort very good bij de certificatie voor BREEAM. Dat laatste betekent dat niet alleen isolatie en bouwmaterialen prima zijn maar ook andere duurzaamheidsaspecten zoals een ruime groenvoorziening, minimaal leidingwatergebruik en een koelmachine zonder synthetisch koudemiddel. Installateurs zijn de gebruikers van de producten van Bonfix. Die worden niet teleurgesteld als ze een kijkje nemen in de techniekruimte, waar glimmende koperen leidingen de aandacht trekken. Fraai installatiewerk, maar ook een innovatief en duurzaam concept. Het is niet alleen een visitekaartje voor Bonfix zelf maar ook voor de installateur Heva te Heerde.

Top 10 lokale samenwerking

SA nr2 2013 Top tien Klaas de Jong 1

Meer duurzaamheid door locale samenwerking! Dat is het thema van de top tien, die ik heb gemaakt. Het gaat in deze top tien niet om individuele investeringen, maar om oplossingen op gebiedsniveau waarbij meerdere partijen samenwerken. Bij mijn rangschikking heb ik gekeken naar daadwerkelijke energiebesparing en duurzaamheid, maar ook naar innovatie en creatieve oplossingen. Het gaat daarbij om wat complexere oplossingen met niet alleen elektriciteit, maar ook warmte. Ten slotte is in de nederlandse energiebalans warmte groter dan stroom en transport samen.