Hollandse hebzucht: het probleem van SDE

Is de trage groei van de productie van duurzame energie in Nederland het gevolg van een slecht opgezette regeling of is er iets anders aan de hand? Een column op www.energieexpert.nl.

Minimum subsidie, maximum duurzame energie

In voorgaande jaren was de SDE een loterij. Maar dit jaar hebben de beleidsambtenaren van ELI een sterke regeling opgezet. De strategie is helder: met een minimum aan subsidiegeld een maximum aan duurzame energie. In Den Haag heeft men van de Duitse situatie geleerd dat het subsidiëren van dure energievormen het systeem op den duur onhoudbaar maakt.

 

Hollandse hebzucht

Het probleem zit nu dan ook niet zozeer in de regeling als wel in de hebzucht van de aanvragers. ‘Laat ik maar een aanvraag indienen. Als ik een toewijzing krijg, kan ik altijd nog beslissen of ik gebruik ga maken van de subsidie’. Dat is de gedachtegang van een deel van de aanvragers dit jaar en ook in de voorgaande jaren.

Voor het ministerie van ELI is dit een lastig probleem. Er zijn een aantal toetsen ingebouwd in de SDE+ van 2012 om te zien of het om serieuze projecten gaat. Voorheen ging dit op basis van de aanwezigheid van een bouw- en milieuvergunning, maar nu wordt ook de financierbaarheid van het project getoetst. Dat is een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren, maar geeft nog geen zekerheid. Het is nu eenmaal onmogelijk om bij een toewijzing voor subsidie het gebruik daarvan te verplichten.
In voorgaande jaren was de toetsing lichter. Zo heeft zich in de loop der jaren in de SDE en ook in de voorgaande regeling MEP een enorm stuwmeer van toezeggingen opgebouwd, die niet worden gebruikt omdat de aanvrager heeft besloten om toch niet te investeren.

 

Geld niet laten verschimmelen

Dit probleem is niet uniek voor de SDE+. Ook andere subsidieregelingen worden geteisterd door de Hollandse hebzucht. Er blijft nogal wat geld op de planken van de ministeries liggen, omdat aanvragers voor subsidie lang niet altijd serieus genoeg zijn bij de indiening van een aanvraag.

Het zou mooi zijn als dit ongebruikte geld opnieuw wordt ingezet. Maar dan moeten bedrijven, die niet gaan investeren, wel bereid zijn om hun beschikking terug te geven. En de overheid moet bereid zijn om het, voor die beschikkingen gereserveerde, geld opnieuw in te zetten. Dan is er weer ruimte in de SDE+ en kan er wellicht ook weer eens een tender worden uitgezet voor innovatieve energieprojecten. Agentschap NL had daarvoor een mooi instrument: de Unieke Kansen Rrojecten ofwel UKR. Ook daar is nog wel wat geld overgebleven, maar nieuwe tenders zijn nog niet in zicht.

Recent

Energy for a vertical city - De Rotterdam

vertical city

The Rotterdam is one of the highest and biggest buildings in the Netherlands. It is a vertical city with mixed housing, commercial and recreational functions. The building has an innovative connection to the district heating of Eneco in Rotterdam, cooling by river water and a small bio CHP for its own renewable electricity supply.

The article is free for publishing with mentioning source: warmtenetwerk Magazine - Klaas de Jong. Send an email to idee@energieprojecten.com for text and hr image

Warmtenet is toch echt de oplossing

5 8 13 FD Warmtenet is toch echt de oplossing2

Column uit Het Financieele Dagblad van 5 augustus door Klaas de Jong over de toepassing van warmtenetten in industrie en glastuinbouw. De column is een reactie op een opiniestuk van Paul Kengen in dezelfde krant op 26 juli.

Verslag studiereis Parijs

Studiereis Parijs 2013 5 1

Verslag van de studiereis van Stichting Warmtenetwerk naar Parijs, een stad met een lange traditie op het gebied van warmte- en koudenetten en Europees koploper bij geothermieprojecten.

Nieuwbouw van Bonfix scoort Very Good

RCC april 2013 34 35 Absorptiekoeling Bonfix 1

De nieuwbouw van het Europees distributiecentrum in Zwolle van fittingenleverancier Bonfix is zowel bouwkundig als installatietechnisch opmerkelijk. De berekening van de energieprestatie levert een negatief getal op (EPC -0,17) en het gebouw scoort very good bij de certificatie voor BREEAM. Dat laatste betekent dat niet alleen isolatie en bouwmaterialen prima zijn maar ook andere duurzaamheidsaspecten zoals een ruime groenvoorziening, minimaal leidingwatergebruik en een koelmachine zonder synthetisch koudemiddel. Installateurs zijn de gebruikers van de producten van Bonfix. Die worden niet teleurgesteld als ze een kijkje nemen in de techniekruimte, waar glimmende koperen leidingen de aandacht trekken. Fraai installatiewerk, maar ook een innovatief en duurzaam concept. Het is niet alleen een visitekaartje voor Bonfix zelf maar ook voor de installateur Heva te Heerde.

Top 10 lokale samenwerking

SA nr2 2013 Top tien Klaas de Jong 1

Meer duurzaamheid door locale samenwerking! Dat is het thema van de top tien, die ik heb gemaakt. Het gaat in deze top tien niet om individuele investeringen, maar om oplossingen op gebiedsniveau waarbij meerdere partijen samenwerken. Bij mijn rangschikking heb ik gekeken naar daadwerkelijke energiebesparing en duurzaamheid, maar ook naar innovatie en creatieve oplossingen. Het gaat daarbij om wat complexere oplossingen met niet alleen elektriciteit, maar ook warmte. Ten slotte is in de nederlandse energiebalans warmte groter dan stroom en transport samen.