Groene warmte topper in SDE+, wind op nul

De steunregeling voor duurzame energie, SDE+ 2012,  ging op 13 maart open. De inzet van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (ELI) is om met een minimum aan steun een maximum aan duurzame energie te realiseren. Zo wil minister Verhagen de afspraak van Nederland met de EU voor 2020 halen met een minimum aan budget. Column op www.energieexpert.nl.

Subsidie voor duurzame warmte

Het is voor het eerst mogelijk om voor de productie van groene warmte subsidie aan te vragen. Groene warmte past perfect in de strategie van ELI. Geothermie en warmte uit biogas, hout en afval zijn namelijk lekker goedkoop per eenheid energie vergeleken met elektriciteit uit wind en groen gas. Zo is met het budget meer mogelijk om het doel van 2020 voor duurzaamheid te bereiken.

 

Succes van duurzame warmte

Voor de beleidsmakers was het even spannend. Het was moeilijk om het succes van de nieuwe strategie te voorspellen. Om een aanvraag in te dienen, is voorbereiding van je project essentieel. Er moeten bouw- en milieuvergunningen zijn en de financierbaarheid moet zijn onderbouwd. De hamvraag was of er al voldoende projecten met duurzame warmte zo ver waren.

Al op de avond van 13 maart konden de beleidsmakers opgelucht ademhalen. Er waren al meer dan voldoende aanvragen binnen om het hele budget voor 2012 te vullen. Volgens de woordvoerder voor energie van het ministerie van ELI gaat het meeste geld naar warmteprojecten. Van de 489 aanvragen waren er 128 voor projecten met groene warmte. Met 353 aanvragen waren projecten met zonnestroom veruit het grootst in aantal.  Deze projecten zijn in omvang echter veel kleiner dan de warmteprojecten.

Geen aanvragen voor windenergie, weinig voor groen gas    
Opvallend was de volledige afwezigheid van aanvragen voor windenergie. Voor groen gas waren er slechts zeven aanvragen. Hiervan waren er, opmerkelijk genoeg, zes voor mestvergistingsinstallaties. De reden? Deze technieken zijn per eenheid energie duurder dan warmte. In de vrije categorie was het wel mogelijk aanvragen in te dienen. Echter voor een lagere subsidie dan volgens ECN  gemiddeld nodig is. De ontwikkelaars van windparken zagen het niet zitten om onder de kostprijs aan te vragen. Kennelijk durfden een stuk of wat boeren het met groen gas uit mest nog wel aan.

 

Sterke vertegenwoordiging mestvergisting en geothermie

Mestvergisting was opvallend sterk vertegenwoordigd in de categorie warmte. Het ging dan om projecten met het verstoken van ruw biogas voor directe warmteproductie. Dit is uiteraard per eenheid energie veel goedkoper is dan opwerking naar aardgaskwaliteit wat nodig is voor groen gas.

Met 28 aanvragen was geothermie ook goed vertegenwoordigd in de categorie warmte. Het gaat bij geothermie altijd om grote projecten. De investeringen voor een geothermieproject liggen al gauw op 10 miljoen euro bij een diepte van 2 kilometer.

 

Hoogste opbrengst duurzame energie

De SDE+ telt dit jaar maar liefst vijf fasen. In de eerste fase komen de opties die voor de overheid economisch het gunstigste zijn. Elke volgende fase kost meer per eenheid energie. Voor minister Verhagen is het dus gunstig dat hij het hele budget al in de eerste fase kwijt kan. Dat brengt het meeste op aan duurzame energie voor het beschikbare geld. Voor degenen die in de tweede of volgende fasen een aanvraag willen indienen, is het wel wat zuur. De kans dat ze dit jaar nog kunnen meedingen naar subsidie in de SDE+ is klein.

 

Wie is de slimste?

In Duitsland werkt de steun voor productie van duurzame energie anders. Daar kun je ook voor dure opties subsidie krijgen. Dat is goed voor innovatieve ontwikkelingen of voor opties die extra voordelen bieden, zoals vermindering van kunstmestgebruik en methaanemissie bij mestvergisting. Duitsland hikt inmiddels echter ook aan tegen de grote stromen geld voor duurzame energie. Vooral voor zonnestroom.

De vraag is  nu: waar zijn ze het slimst? In Berlijn of in Den Haag? In elk geval groeit duurzame energie in Nederland nu maximaal. Daarnaast verwacht ik dat de warmteprojecten veel werkgelegenheid opleveren. De aanleg van warmtenetten kan de Nederlandse aannemerij een mooie impuls geven in deze moeilijke tijden.

Recent

Energy for a vertical city - De Rotterdam

vertical city

The Rotterdam is one of the highest and biggest buildings in the Netherlands. It is a vertical city with mixed housing, commercial and recreational functions. The building has an innovative connection to the district heating of Eneco in Rotterdam, cooling by river water and a small bio CHP for its own renewable electricity supply.

The article is free for publishing with mentioning source: warmtenetwerk Magazine - Klaas de Jong. Send an email to idee@energieprojecten.com for text and hr image

Warmtenet is toch echt de oplossing

5 8 13 FD Warmtenet is toch echt de oplossing2

Column uit Het Financieele Dagblad van 5 augustus door Klaas de Jong over de toepassing van warmtenetten in industrie en glastuinbouw. De column is een reactie op een opiniestuk van Paul Kengen in dezelfde krant op 26 juli.

Verslag studiereis Parijs

Studiereis Parijs 2013 5 1

Verslag van de studiereis van Stichting Warmtenetwerk naar Parijs, een stad met een lange traditie op het gebied van warmte- en koudenetten en Europees koploper bij geothermieprojecten.

Nieuwbouw van Bonfix scoort Very Good

RCC april 2013 34 35 Absorptiekoeling Bonfix 1

De nieuwbouw van het Europees distributiecentrum in Zwolle van fittingenleverancier Bonfix is zowel bouwkundig als installatietechnisch opmerkelijk. De berekening van de energieprestatie levert een negatief getal op (EPC -0,17) en het gebouw scoort very good bij de certificatie voor BREEAM. Dat laatste betekent dat niet alleen isolatie en bouwmaterialen prima zijn maar ook andere duurzaamheidsaspecten zoals een ruime groenvoorziening, minimaal leidingwatergebruik en een koelmachine zonder synthetisch koudemiddel. Installateurs zijn de gebruikers van de producten van Bonfix. Die worden niet teleurgesteld als ze een kijkje nemen in de techniekruimte, waar glimmende koperen leidingen de aandacht trekken. Fraai installatiewerk, maar ook een innovatief en duurzaam concept. Het is niet alleen een visitekaartje voor Bonfix zelf maar ook voor de installateur Heva te Heerde.

Top 10 lokale samenwerking

SA nr2 2013 Top tien Klaas de Jong 1

Meer duurzaamheid door locale samenwerking! Dat is het thema van de top tien, die ik heb gemaakt. Het gaat in deze top tien niet om individuele investeringen, maar om oplossingen op gebiedsniveau waarbij meerdere partijen samenwerken. Bij mijn rangschikking heb ik gekeken naar daadwerkelijke energiebesparing en duurzaamheid, maar ook naar innovatie en creatieve oplossingen. Het gaat daarbij om wat complexere oplossingen met niet alleen elektriciteit, maar ook warmte. Ten slotte is in de nederlandse energiebalans warmte groter dan stroom en transport samen.