Energiebeleid: een mooie klus voor Henk Kamp

De nieuwe, Nederlandse minister van Economische Zaken moet een veelzijdig man zijn. Ondanks dat hij het uit de naam heeft geschrapt, zal Kamp landbouw en innovatie uiteraard niet vergeten. Verder valt ook de ontwikkeling en uitvoering van het (Europese) energiebeleid onder hem. Column op www.energieexpert.nl.

Verhoging aandeel duurzame energie gedurfd

Bij energie proef ik al de daadkrachtigheid die de kortere naam van het ministerie uitstraalt. Het doel voor het aandeel duurzaam in 2020 is in het regeerakkoord Rutte-Samson verhoogd van 14 naar 16 procent. Gedurfd, want ECN, de adviseur van het ministerie, heeft al meerdere malen aangegeven dat we de afspraak met de EU voor 14 procent in 2020 niet halen. Ook andere partijen als Energie Nederland en AER twijfelen aan de haalbaarheid van die 14 procent.

 

Potentieel duurzame warmte

Maar in de discussie over de haalbaarheid van doel wordt eigenlijk alleen gepraat over groene stroom en vergeet men dat er ook groene warmte bestaat. Onder Kamp’s voorganger Maxime Verhagen hebben de beleidsambtenaren al ontdekt dat duurzame warmte veel meer potentieel tegen lagere kosten biedt. Hopelijk zet Kamp de lijn van de, voor warmte, succesvolle SDE 2012 voort in 2013 en laat hij zich niet in de war brengen door de lobby vanuit de elektriciteitssector.

 

Kosten duurzame energie zorgt voor energiebesparing

De financiering van meer duurzame energie lijkt niet het probleem, want daarvoor wordt straks geld ingezameld door het ministerie van Financiën. De SDE-toeslag op de energieprijzen heeft nog een mooi neveneffect. Duurdere energie stimuleert energiebesparing. Dat is mooi voor Kamp, want het Europees Parlement heeft in de herfst van 2012 een nieuwe richtlijn voor energie-efficientie (EED) goedgekeurd.

EED verplicht nationaal warmteplan

Zouden de bedenkers van het regeerakkoord de nieuwe EED ook gelezen hebben? Ik weet het niet, maar ik weet wel dat voor de uitvoering geld had moeten worden gereserveerd. Er zitten namelijk in die nieuwe Europese richtlijn nogal wat stevige taken voor de overheid.

In de EED is volop aandacht voor warmte en warmtekrachtkoppeling. De lidstaten van de EU hebben met de nieuwe EED de plicht op zich genomen om een nationaal warmteplan te maken.
Een dergelijk plan gaat bepaald meer tijd kosten dan het maken van een regeerakkoord. Er moet op gebiedsniveau onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden voor warmte- en koudenetten. Alleen gebieden met een heel lage bevolkingsdichtheid zijn vrijgesteld, maar dat is voor Nederland een vrijwaring zonder betekenis.
Het onderzoek is niet vrijblijvend; als er economisch verantwoord potentieel in een gebied is, dan is de overheid verplicht om de realisatie met kracht te bevorderen.

Een leuke klus voor Kamp en hopelijk pakt hij het net zo voortvarend op als de naamsverandering van zijn ministerie. De eerste meevaller is voor hem al binnen. In de EED moeten de overheidsgebouwen een voorbeeldrol spelen. Kamp’s ministerie aan de Bezuidenhoutseweg is al aangesloten op een warmtenet, evenals trouwens het torentje van Mark Rutte.

Recent

Energy for a vertical city - De Rotterdam

vertical city

The Rotterdam is one of the highest and biggest buildings in the Netherlands. It is a vertical city with mixed housing, commercial and recreational functions. The building has an innovative connection to the district heating of Eneco in Rotterdam, cooling by river water and a small bio CHP for its own renewable electricity supply.

The article is free for publishing with mentioning source: warmtenetwerk Magazine - Klaas de Jong. Send an email to idee@energieprojecten.com for text and hr image

Warmtenet is toch echt de oplossing

5 8 13 FD Warmtenet is toch echt de oplossing2

Column uit Het Financieele Dagblad van 5 augustus door Klaas de Jong over de toepassing van warmtenetten in industrie en glastuinbouw. De column is een reactie op een opiniestuk van Paul Kengen in dezelfde krant op 26 juli.

Verslag studiereis Parijs

Studiereis Parijs 2013 5 1

Verslag van de studiereis van Stichting Warmtenetwerk naar Parijs, een stad met een lange traditie op het gebied van warmte- en koudenetten en Europees koploper bij geothermieprojecten.

Nieuwbouw van Bonfix scoort Very Good

RCC april 2013 34 35 Absorptiekoeling Bonfix 1

De nieuwbouw van het Europees distributiecentrum in Zwolle van fittingenleverancier Bonfix is zowel bouwkundig als installatietechnisch opmerkelijk. De berekening van de energieprestatie levert een negatief getal op (EPC -0,17) en het gebouw scoort very good bij de certificatie voor BREEAM. Dat laatste betekent dat niet alleen isolatie en bouwmaterialen prima zijn maar ook andere duurzaamheidsaspecten zoals een ruime groenvoorziening, minimaal leidingwatergebruik en een koelmachine zonder synthetisch koudemiddel. Installateurs zijn de gebruikers van de producten van Bonfix. Die worden niet teleurgesteld als ze een kijkje nemen in de techniekruimte, waar glimmende koperen leidingen de aandacht trekken. Fraai installatiewerk, maar ook een innovatief en duurzaam concept. Het is niet alleen een visitekaartje voor Bonfix zelf maar ook voor de installateur Heva te Heerde.

Top 10 lokale samenwerking

SA nr2 2013 Top tien Klaas de Jong 1

Meer duurzaamheid door locale samenwerking! Dat is het thema van de top tien, die ik heb gemaakt. Het gaat in deze top tien niet om individuele investeringen, maar om oplossingen op gebiedsniveau waarbij meerdere partijen samenwerken. Bij mijn rangschikking heb ik gekeken naar daadwerkelijke energiebesparing en duurzaamheid, maar ook naar innovatie en creatieve oplossingen. Het gaat daarbij om wat complexere oplossingen met niet alleen elektriciteit, maar ook warmte. Ten slotte is in de nederlandse energiebalans warmte groter dan stroom en transport samen.