Artikelen

Regelmatig publiceert Energieprojecten.com artikelen over energietechniek en duurzame energie in vaktijdschriften, waaronder EnergieGids, EnergiePlus, Technisch Weekblad, RCC Warmte en koude, Utilities en Verwarming & Ventilatie. Daarbij maken we gebruik van jarenlange ervaring op het gebied van energietechniek en een uitgebreid netwerk in de energiewereld die de kwaliteit van de artikelen waarborgt.

Naast de artikelen voor eerder genoemde tijdschriften, verzorgen wij ook de publicatie van Warmtenetwerk Magazine.

Bent u op zoek naar freelance auteurs op het gebied van energietechniek? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat doen we met de aardbevingen

Aardbevingen in gaswinningsgebied: snel vergeten of gebruiken om alternatieven voor aardgas te vinden? Column op www.energieexpert.nl.

Energiebeleid: een mooie klus voor Henk Kamp

De nieuwe, Nederlandse minister van Economische Zaken moet een veelzijdig man zijn. Ondanks dat hij het uit de naam heeft geschrapt, zal Kamp landbouw en innovatie uiteraard niet vergeten. Verder valt ook de ontwikkeling en uitvoering van het (Europese) energiebeleid onder hem. Column op www.energieexpert.nl.

Hollandse hebzucht: het probleem van SDE

Is de trage groei van de productie van duurzame energie in Nederland het gevolg van een slecht opgezette regeling of is er iets anders aan de hand? Een column op www.energieexpert.nl.

Hot Cool: Warmte en koude in de Nederlanden

Artikel in het tijdschrift Hot|Cool van de Deense warmtenetwerkvereniging DBDH over warmtenetten in Nederland en Vlaanderen. Het artikel is gepubliceerd in nummer 3, 2012.

Opwerken van biogas: welke techniek?

Al zo'n 25 jaar is er in Nederland ervaring met het gebruik van groen gas in het aardgasnet. De oudste installaties in Tilburg bij afvalstort De Spinder en Attero heeft deze installatie nog steeds in bedrijf. Bijna even lang is er ervaring in Wijster. Ook in Nuenen en in Collendoorn werden begin negentiger jaren van de vorige eeuw al insttallaties in bedrijf genomen die groen gas invoerden in het lokale aardgasnet.

Reactie op de eerste oliecrisis

Nederland moet nog maar zien of de doelstelling om in 2020 14 procent van de energie duurzaam op te wekken wordt gehaald, terwijl Denemarken de lat nog hoger legt en wil uitkomen op 35 procent duurzame energie. Denemarken heeft het slimmer aangepakt door onder meer een verbod op lozing van warmte en in te zetten op uitbreiding van warmtenetten. Haar industrie vaart er wel bij.

Wie schudt de markt voor energiebesparing nu eens op?

Om het energieverbruik met 20 procent te verminderen, is er in de EU-richtlijn energie-efficiëntie een grote rol weggelegd voor Energy Service Companies. Ofwel ESCO’s, bedrijven die contracten sluiten met gebouwbeheerders en industrie over energiebesparing. In Nederland is daar nog niet veel van te merken, maar in Duitsland zijn ESCO’s al heel actief. Column op www.energieexpert.nl.

Warmte per vrachtauto, kan dat?

Stel je voor: er komt een vrachtauto bij het zwembad, die een grote tankcontainer neerzet. De gasketel kan uit, want die tank zit vol warmte.
Als je dat vertelt dan denken de meeste mensen: ‘dat kan niet!’ Maar het is geen fantasie. In Dortmund is het realiteit. Het zwembad is zelfs niet het enige project met warmtetransport in Duitsland; in Bottrop wordt zo een school verwarmd en in Hamm krijgt een industrieel bedrijf zo warmte van een collega. Column op www.energieexpert.nl.

Denemarken gaat in 2013 hr-ketel verbieden

Nederland heeft de Denen onderschat. Dat is in Charkov wel gebleken. Maar Denemarken won niet overtuigend van het Nederlandse elftal. Bij duurzame energie is dat anders. Daar hebben de Denen zo’n grote voorsprong dat je niet meer van een wedstrijd kunt spreken. Column op www.energieexpert.nl.

Kunduz-coalitie moet hogere energiebelasting omzetten in kansen voor industrie

Volgens het nieuwsbureau Energeia is Hans Grünfeld, directeur van de belangenvereniging van grote energiebruikers VEMW, erg boos over de verhoging van de energiebelasting op aardgas voor de industrie. Als je de percentages van de verhoging ziet, krijg je bijna medelijden met de leden van VEMW… Column op www.energieexpert.nl.

Auteur nodig?

Regelmatig publiceert Energieprojecten.com artikelen in vaktijdschriften. Bent u op zoek naar een freelance schrijver met technische kennis, een ervaren pen en die altijd op tijd levert? Neem dan gerust contact op met Klaas de Jong.